Search
Close this search box.

3 Doorstroom, 4 Doorstroom

Economische wetenschappen (ASO)

Heb je dollartekens in je ogen? Ben je geïnteresseerd in de werking van bedrijven en de overheid? 

Tijdens de lessen economie en bedrijfswetenschappen word je ondernemingszin aangesproken. Je hebt interesse in de economische werking van de maatschappij. Bovendien kan je logisch en kritisch denken. Het volgen van de actualiteit is in deze opleiding zeker en vast een must!

Dankzij onze keuzepakketten word je ideaal voorbereid op één van onze vervolgrichtingen in de derde graad.

LESSENTABEL

Economische wetenschappen3e jaar4e jaar
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde44
Biologie11
Fysica11
Chemie11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis en burgerschap22
Toegepaste informatica10
Artistieke expressie01
Specifiek gedeelte
Economie en bedrijfswetenschappen55
Informaticawetenschappen10
Keuzepakket 1: Duits of wiskunde02
Keuzepakket 2: Wetenschappen of kunstbeschouwing10
Totaal3232

Campus Boomgaard

Op Campus Boomgaard vind je de studiedomeinen ASO (domeinoverschrijdend), Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca.

In onze eerste graad A-stroom en B-stroom kan je proeven van ons breed studieaanbod.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.

Op internaat?

Interesse in één van onze unieke studierichtingen? Nood aan structuur en begeleiding? Kom je van wat verder?

Kies dan voor Talententhuis Turnhout, ons internaat voor jongens en meisjes met aandacht voor studiebegeleiding en vrijetijdsbesteding.

Om onze internen te ondersteunen is er een nauwe samenwerking tussen de school en het internaat.