Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Zelfgestuurd leren: onze leerlingen plukken nu de vruchten van onze aanpak!

[spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Gisteren verschenen we als eerste school in Vlaanderen in de reeks die in het teken staat van de GO!2030-strategie. Een reeks waarbij hoopgevende en inspiratievolle verhalen met andere scholen worden gedeeld en waarbij wordt geïllustreerd dat heel wat scholen reeds ‘future proof’ onderwijs aanbieden. Een hele eer dus dat ze hierbij aan ons hebben gedacht!

Chefs in spe volgen afstandsonderwijs … in hun eigen keuken

Het is een moeilijke oefening: praktijkvakken op afstand aanbieden. De afdeling Hotel van de GO! Talentenschool in Turnhout kwam op de proppen met een wel zeer origineel initiatief om het talent van hun leerlingen te blijven prikkelen en ontwikkelen in deze periode van afstandsleren.

“Elke maandag ontvangen de leerlingen van de hotelafdeling thuis een ‘HelloTalent’-box met ingrediënten en instructies voor het bereiden van een gerecht voor 4 personen,” vertelt Wesley Wouters, co-directeur van de groep rond de GO! Talentenschool. “Ze moeten dus op eigen houtje aan de slag in de keuken bij hen thuis, maar krijgen uiteraard ook ondersteuning van hun leerkrachten via videogesprekken. Een initiatief dat om duidelijke reden door vele ouders toegejuicht wordt,” zegt Wesley lachend.

Teamwerk

De groep van de GO! Talentenschool in Turnhout telt maar liefst 5 locaties. Dat vraagt om een stevig staaltje coördinatie en een duidelijke visie om alles in goede banen te leiden. Wesley ‘kust zijn pollekes’ met een beleidsteam waarin alle neuzen in dezelfde richting staan en iedereen elkaar goed aanvoelt en aanvult. “Tijdens deze crisis steken mijn collega-directeur Peter De Ceuster en ik samen met een tiental andere collega’s van het beleidsteam veel vaker dan anders de koppen bij elkaar. Zo blijven we kort op de bal spelen. En ja, die koppen zie je nu uiteraard alleen op scherm, maar de afstand tussen ons speelt geen rol. We blijven een sterk team dat vlot samenwerkt en waarin iedereen elkaars klankbord is om zaken af te toetsen. Kijk maar naar het initiatief rond de hotelafdeling. Daar zijn heel wat mensen uit onze school bij betrokken, maar iedereen werkt er met evenveel inzet en enthousiasme aan mee.”

Elke leerling is uniek

De GO! Talentenschool kende de afgelopen jaren een stevige groei en dat mag niet verbazen. De school zet sterk in op ‘persoonlijk, innovatief en talentontwikkelend onderwijs’ zoals op haar website te lezen is. Dat spreekt ouders én kinderen aan. “Het lijkt misschien contradictorisch, dat we focussen op dat persoonlijke, terwijl we ieder jaar meer en meer leerlingen verwelkomen. Maar het blijft ons speerpunt. Elke leerling is uniek en we willen dan ook dat iedereen zich hier kan ontplooien volgens zijn eigen talenten, ritme en interesses,” verklaart Wesley. “Onze klascoaches hebben niet alleen een administratieve rol, ze bewaken ook de socio-emotionele temperatuur van hun klassen en individuele leerlingen.”

Eén op één

Dat deze school persoonlijke groei hoog in het vaandel draagt, blijkt ook uit de manier waarop ze leerlingen individueel begeleidt in het zoeken naar de juiste richting. “Elk van onze leerlingen heeft twee keer per jaar een één op één ‘groeigesprek’ waarin hij of zij met een leerkracht praat over zijn of haar ‘doelen’. Dat kan over studiekeuzes of huidige schoolvakken gaan, maar evengoed over persoonlijke ontwikkeling. De leerkracht helpt de leerling om dit scherp te krijgen, reikt tools aan of verwijst eventueel door naar de juiste persoon die verder kan helpen binnen of buiten de school,” vertelt Wesley. “Daarnaast volgen onze eerstejaars op regelmatige tijdstippen ‘talentmodules’ in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding. Zo kunnen ze al eens ‘proeven’ van de verschillende richtingen die ze in het tweede jaar uitkunnen.”

Agora’s

De GO! Talentenschool zet al jaren in op zelfsturend leren: leerlingen gaan zelf aan de slag met instructies en planningen. “We werken met vak- en klasoverschrijdende lerarenteams en stemmen de uurroosters van verschillende klassen op elkaar af,” legt Wesley uit. “Leerlingen weten wanneer instructie- of evaluatiemomenten gepland zijn en wanneer welke leerkracht beschikbaar is voor ondersteuning. Zo kunnen individueel of in groep aan hun lessen en taken werken.” Het concept van de flexibele leeromgeving is dan ook sterk vertegenwoordigd in de school. Behalve klaslokalen zijn er bijvoorbeeld ook zogenaamde ‘agora’s’. “Campus Boomgaard en Zenit beschikken over modulaire open ruimtes met zit-, lees- en werkhoeken. Daar zitten leerlingen van verschillende klassen en jaren door elkaar wanneer ze geen instructiemoment hebben,” verduidelijkt Wesley. “Het is mooi om te zien hoe dit werkt voor onze ‘gasten’. En in tijden als deze, waar leerlingen erg op zichzelf aangewezen zijn om leerstof te verwerken, plukken ze natuurlijk de vruchten van de vaardigheden die ze hier aanleerden.”

Lees hier het artikel op de website van het GO!.

[/spb_text_block]

Andere nieuwsitems

Buitenlandse stages en uitstappen

Het einde van het schooljaar betekent vaak ook een drukke periode met meerdaagse reizen, buitenlandse stages en uitstappen. Hier enkele sfeerbeelden van onze Italiëreis, Parijsreis,

Sjors wint Vlaamse Houtproef

Met trots melden we dat Sjors Branten, leerling van onze school, de Vlaamse Houtproef (finaliteit arbeid) heeft gewonnen! Samen met Arne Leys werd hij uitgeroepen

Latijn@Talentenschool

Sinds dit schooljaar werkt onze school met een nieuwe digitale methode voor Klassieke talen in het 1ste jaar. Mevr. Van Schaeren, leerkracht Latijn op onze