GIProck 2015

GIProck 2015

Er was veel muzikaal talent aanwezig op GIProck. Het muziekfestival dat de leerlingen van Campus Zenit organiseerden tijdens de schooluren.