Talententhuis (internaat)

Internaat

Het internaat, Talententhuis Turnhout, van Scholengroep Fluxus staat open voor alle leerlingen van Talentenscholen Turnhout. Voor zowel jongens als meisjes.

Het leren samenleven met anderen en ook de diversiteit in leeftijd maken een wezenlijk deel uit van de opvoeding tot volwassene. Jonge mensen degelijk vormen en opleiden tot gelukkige, positieve en kritische jongeren en later creatieve volwassenen, kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en -strategie.

In het kader hiervan ontwikkelt het internaat haar eigen leefregels: een gezond evenwicht tussen gedisciplineerde studie en een duidelijk dagschema en ontspanningsmogelijkheden en -momenten geeft onze leerlingen de mogelijkheden om zich ten volle te ontwikkelen.

Het internaat realiseert momenteel een nieuwbouw. Deze zal in gebruik genomen worden vanaf schooljaar 2017-2018.

Meer informatie vindt u terug op de website van het Talententhuis Turnhout.

Contactformulier Internaat

U kan ons internaat telefonisch bereiken tijdens de kantooruren. U kan tevens contact opnemen via onderstaand contactformulier.