Natuur en wetenschappen (STEM)

Natuur en wetenschappen (STEM)

Informatiebrochure

click the edit button to change this text.

E = mc²

Gefascineerd door de wonderen van de natuur, naar hoe fysische wetten in hedendaagse toepassingen te herkennen zijn, in de ratio achter de magie van een chemische proef? Dan ben jij de nieuwsgierige leerling die in het departement Wetenschappen helemaal op zijn plaats zit. Je krijgt extra uren fysica, chemie, aardrijkskunde en wiskunde aangeboden en in de projectwerking kan je modules kiezen die met praktische proeven perfect aansluiten bij jouw talent.

Meet the student - Thieme

STEM

In onze wetenschappelijke afdelingen ASO zetten we in op STEM (science, technology, engineering en mathematics). Om leerlingen te motiveren voor wiskunde en wetenschappen moeten ze weten waarvoor ze nodig zijn. De werking van een alternator is niet zo interessant op zich, totdat je weet dat de werking van windmolens hierop gebaseerd is. Exponentiële functies zijn heel theoretisch totdat leerlingen er zelf de afname van de werking van medicijnen mee kunnen berekenen.

We kiezen voor STEM in alle afdelingen ASO met veel uren wiskunde. In de talenmodules van de eerste graad kunnen leerlingen doelbewust STEM-modules kiezen die zorgen dat leerlingen weten waarom ze iets leren en waarin ze uitgedaagd worden zelf oplossingen te vinden en de theorie erachter toe te passen. In de tweede graad starten we in het derde jaar ASO – in samenwerking met de KU Leuven een STEM-vak op waarin wiskunde, fysica en engineerings-uitdagingen zorgen dat leerlingen de leerstof écht beheersen. Dit traject bouwen we jaarlijks verder uit zodat leerlingen weten waarvoor ze kiezen als ze in de wetenschappelijke of wiskundige richtingen verder studeren.

Profiel Natuur en wetenschappen

Wanneer je start in dit departement beschik je idealiter over de volgende talenten:

Je bent wetenschappelijk geïnteresseerd. Je houdt ook van wiskunde, want in de studierichtingen wetenschappen is een stevige wiskundige basis onmisbaar. Je hebt interesse voor de wereld om je en wil de achtergrond van deze natuurlijke processen kennen. Hiervoor kan je goed oplossend nadenken.

Onze lessentabellen

Latijn met extra STEM (ASO) 2de graad

Locatie: campus Boomgaard

Latijn met extra STEM - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde55
Biologie11
Chemie11
Fysica22
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
Latijn44
Vrije ruimte
STEM22
Chemie+ 1 + 1
Onderzoeken met ICT1 1
Totaal3434

Wetenschappen STEM (ASO) 2de graad

Locatie: campus Boomgaard

Wetenschappen STEM - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde55
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde11
Vrije ruimte
STEM22
Onderzoeken met ICT1 1
Talentmodules22
Totaal3333

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Latijn-wiskunde (ASO) 3de graad

Locatie: campus Boomgaard

Latijn-wiskunde - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde77
Biologie11
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
Latijn44
Totaal3232

Wetenschappen-wiskunde STEM (ASO) 3de graad

Locatie: campus Boomgaard

Wetenschappen-wiskunde STEM - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde77
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde22
Specifiek gedeelte
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting wetenschappen-wiskunde krijgt specifiek de talentmodule ‘STEM‘.

Moderne talen-wetenschappen (ASO) 3de graad

Locatie: campus Boomgaard

Moderne talen-wetenschappen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde55
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde22
Specifiek gedeelte
Duits22
Uitdieping Frans-Engels22
Totaal3232

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in dit departement afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies/werk te beginnen:

  • master burgerlijk ingenieur
  • master industrieel ingenieur
  • master geneeskunde
  • master tandheelkunde
  • master rechten
  • wetenschappelijke richtingen
  • hoger onderwijs bachelor/master