Natuur en wetenschappen (STEM)

Natuur en Wetenschappen (STEM)

E = mc²

Gefascineerd door de wonderen van de natuur, naar hoe fysische wetten in hedendaagse toepassingen te herkennen zijn, in de ratio achter de magie van een chemische proef? Dan ben jij de nieuwsgierige leerling die in het departement Wetenschappen helemaal op zijn plaats zit. Je krijgt extra uren fysica, chemie, aardrijkskunde en wiskunde aangeboden en in de projectwerking kan je modules kiezen die met praktische proeven perfect aansluiten bij jouw talent.

STEM

In onze wetenschappelijke afdelingen ASO zetten we in op STEM (science, technology, engineering en mathematics). Om leerlingen te motiveren voor wiskunde en wetenschappen moeten ze weten waarvoor ze nodig zijn. De werking van een alternator is niet zo interessant op zich, totdat je weet dat de werking van windmolens hierop gebaseerd is. Exponentiële functies zijn heel theoretisch totdat leerlingen er zelf de afname van de werking van medicijnen mee kunnen berekenen.

We kiezen voor STEM in alle afdelingen ASO met veel uren wiskunde. In de talenmodules van de eerste graad kunnen leerlingen doelbewust STEM-modules kiezen die zorgen dat leerlingen weten waarom ze iets leren en waarin ze uitgedaagd worden zelf oplossingen te vinden en de theorie erachter toe te passen. In de tweede graad starten we in het derde jaar ASO – in samenwerking met de KU Leuven een STEM-vak op waarin wiskunde, fysica en engineerings-uitdagingen zorgen dat leerlingen de leerstof écht beheersen. Dit traject bouwen we jaarlijks verder uit zodat leerlingen weten waarvoor ze kiezen als ze in de wetenschappelijke of wiskundige richtingen verder studeren.

Meet the student - Thieme

Profiel Natuur en Wetenschappen

Wanneer je start in dit departement beschik je idealiter over de volgende talenten:

Je bent wetenschappelijk geïnteresseerd. Je houdt ook van wiskunde, want in de studierichtingen wetenschappen is een stevige wiskundige basis onmisbaar. Je hebt interesse voor de wereld om je en wil de achtergrond van deze natuurlijke processen kennen. Hiervoor kan je goed oplossend nadenken.

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in dit departement afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies/werk te beginnen:

  • master burgerlijk ingenieur
  • master industrieel ingenieur
  • master geneeskunde
  • master tandheelkunde
  • master rechten
  • wetenschappelijke richtingen
  • hoger onderwijs bachelor/master