2de jaar A-stroom

Ons 2de jaar A-stroom

In het tweede leerjaar A biedt Talentenschool Turnhout negen verschillende opties aan.

2A Klassieke talen: Latijn2A Economie en organisatie2A STEM-wetenschappen: Industriële wetenschappen
2A Moderne talen en wetenschappen2A Maatschappij en welzijn2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media uniek
2A Freinetpedagogie uniek
2A Voeding en horeca uniek2A STEM-technieken: Mechanica - elektriciteit

Alle leerlingen volgen in het tweede leerjaar A dezelfde basisvorming (27 uur per week). Afhankelijk van je studiekeuze volg je vijf uur per week richtingspecifieke vakken.

Leerlingen die voor de A-stroom kiezen worden voorbereid op een ASO (doorstroom) of TSO-richting (dubbel).

Kortere animatiefilmpjes kan u hier raadplegen.

Onze lessentabellen

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Klassieke talen: Latijn onderzoek je de Romeinse en Griekse taal en cultuur.

Je leert Latijnse en Griekse teksten begrijpen en verdiept je in de taal, cultuur, kunst, waarden, geschiedenis en maatschappij van de Grieken en Romeinen.

Lessentabel

2A Klassieke talen: Latijn
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A Klassieke talen: Latijn
Latijn4
Grieks1
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Klassieke talen: Latijn gaan door op campus Boomgaard.

Wat na 2A Klassieke talen: Latijn?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Latijn (doorstroom – ASO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Moderne talen en wetenschappen onderzoek je twee verschillende domeinen.

Binnen het domein moderne talen onderzoek je hoe mensen door middel van taal tot een specifieke groep en cultuur behoren, je past communicatieve vaardigheden toe in het Nederlands, Frans en Engels en je kan verschillende vormen van fictie onderscheiden.

Binnen het domein wetenschappen maak je kennis met de wetenschappelijke methode en pas je wetenschappelijke vaardigheden toe in het laboratorium. Tijdens laboproeven leer je o.a. waarnemen en besluiten trekken en oefen je verder je wiskundige- en informatievaardigheden.

Lessentabel

2A Moderne talen en wetenschappen
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A Moderne talen en wetenschappen
Engels1
Frans1
STEM3
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Moderne talen en wetenschappen gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we over moderne labo’s, STEM-lokalen, robotica …

Wat na 2A Moderne talen en wetenschappen?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Natuurwetenschappen (doorstroom – ASO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Alle leerlingen kunnen de basisoptie 2A Freinetpedagogie kiezen, zowel leerlingen met ervaring in methodeonderwijs als leerlingen zonder die ervaring.

Binnen de basisoptie 2A Freinetpedagogie krijg je de kans om je breed te oriënteren en zetten we bovenop de basisvorming verder in op zelfsturing en eigenaarschap tijdens het leerproces.

Tijdens onderzoek kies je je eigen leerdoelen. We reiken je (freinet-)technieken aan om je onderzoek tot een goed einde te brengen.

Je maakt kennis met verschillende vormen van expressie en democratische besluitvorming. Je verdiept je in verschillende burgerschapscompetenties en leert op een coöperatieve manier samenwerken, debatteren en omgaan met conflictsituaties.

Lessentabel

2A Freinetpedagogie
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A Freinetpedagogie
Freinetpedagogie5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Freinetpedagogie gaan door op campus Boomgaard. Afhankelijk van het onderzoek waaraan de leerlingen werken, is het mogelijk dat er buitenschoolse activiteiten plaatsvinden.

Wat na 2A Freinetpedagogie?

Na 2A Freinetpedagogie liggen in de tweede graad alle mogelijkheden open. Je kan kiezen voor de studierichting Natuurwetenschappen (doorstroom – ASO), Economische wetenschappen (doorstroom – ASO), Humane wetenschappen (doorstroom – ASO), Technologische wetenschappen (doorstroom – ASO) of één van onze andere studierichtingen uit de dubbele (TSO) finaliteit.

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Economie en organisatie stimuleren we je ondernemerschap.

Je maakt kennis met de economische kringloop, de consument, ondernemingen en organisaties, de overheid en het buitenland. Je gaat onderzoekend aan de slag met behulp van ICT.

Lessentabel

2A Economie en organisatie
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A Economie en organisatie
Economie en organisatie5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Economie en organisatie gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we over een economisch leercentrum, zodanig dat je in de meest krachtige leeromgeving kan leren.

Wat na 2A Economie en organisatie?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Economische wetenschappen (doorstroom – ASO), Bedrijf en organisatie (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Maatschappij en welzijn onderzoek je het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties en pas je op een correcte manier sociale en communicatieve vaardigheden toe.

We laten je kennis maken met psychologie, sociologie, pedagogie en biologie en gaan met je in gesprek over je kijk op mens en samenleving.

Je begrijpt het belang van gezondheid en de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke levensstijl.

Lessentabel

2A Maatschappij en welzijn
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Maatschappij en welzijn gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we in onze nieuwbouw over goed uitgeruste verzorgingslokalen en didactische keukens.

Wat na 2A Maatschappij en welzijn?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Humane wetenschappen (doorstroom – ASO), Maatschappij en welzijn (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Voeding en horeca maak je kennis met de materialen en grondstoffen die nodig zijn in de keuken en zaal.

Je leert koken, bakken, vlees bewerken, bedienen en het ontvangen van gasten. Je past dan ook correcte sociale en communicatieve vaardigheden toe.

Je begrijpt het belang van een gezonde en veilige levensstijl en van evenwichtige voeding en hebt zicht op het economisch belang van horeca.

Lessentabel

2A Voeding en horeca
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A Voeding en horeca
Voeding en horeca5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Voeding en horeca gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we in onze nieuwbouw over moderne, professionele keukens en restaurant l’ Artimuse.

Wat na 2A Voeding en horeca?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Horeca (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A STEM-wetenschappen: Industriële wetenschappen verwachten we een onderzoekende houding en heb je aanleg voor wiskunde.

Je formuleert onderzoeksvragen en definieert problemen. Om antwoorden te vinden op je vragen ontwikkel en gebruik je modellen en voer je onderzoeksplannen uit. Je doet waarnemingen op basis van proeven, analyseert en interpreteert gegevens en weet deze wiskundig te benaderen.  Je formuleert verklaringen en oplossingen op basis van gegevens die je verzamelt en rapporteert deze.

Binnen de basisoptie 2A STEM‐wetenschappen ligt de nadruk op onderzoek en het ontwerpen van prototypes. Niettegenstaande kiezen we er als school voor om de prototypes die je tijdens het leerproces maakt, ook effectief te laten uitwerken met onze lasercutters, 3D-printers en robotica.

Lessentabel

2A STEM-wetenschappen: Industriële wetenschappen
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A STEM-wetenschappen: Industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen5
TOTAAL32

Locatie

De algemene vakken voor de leerlingen 2A STEM-wetenschappen: Industriële wetenschappen gaan door op campus Boomgaard. Eén dag per week gaan de praktijklessen door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na 2A STEM-wetenschappen: Industriële wetenschappen?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Technologische wetenschappen (doorstroom – ASO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media verwachten we een onderzoekende houding. Je bent creatief en ICT-vaardig. Je zit boordevol creatieve ideeën, maar steekt ook graag de handen uit de mouwen. Je vraagt je af hoe drukwerk tot stand komt. Je wil weten hoe een website tot stand komt en hebt interesse voor grafische pakketten zoals Photoshop en Illustrator.

Je formuleert onderzoeksvragen en definieert problemen. Om antwoorden te vinden op je vragen ontwikkel en gebruik je modellen en voer je onderzoeksplannen uit. Je doet waarnemingen op basis van proeven, analyseert en interpreteert gegevens en weet deze wiskundig te benaderen.  Je formuleert verklaringen en oplossingen op basis van gegevens die je verzamelt en rapporteert deze.

Binnen de basisoptie 2A STEM‐technieken ligt de nadruk op het realiseren van prototypes die je tijdens je onderzoek ontwikkelt. Als school beschikken over lasercutters, 3D-printers, drukpersen en robotica om je ontwerpen echt uit te voeren en te maken.

Lessentabel

2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media
Grafische communicatie en media5
TOTAAL32

Locatie

De algemene vakken voor de leerlingen 2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media gaan door op campus Boomgaard. Eén dag per week gaan de praktijklessen door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met computers met grafische softwarepakketten, digitale persen, fotostudio’s,  lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na 2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Grafische technieken (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A STEM-technieken: Mechanica-elektriciteit verwachten we een onderzoekende houding. Je hebt inzicht in elektrische schema’s en je kan detailgericht werken.

Je formuleert onderzoeksvragen en definieert problemen. Om antwoorden te vinden op je vragen ontwikkel en gebruik je modellen en voer je onderzoeksplannen uit. Je doet waarnemingen op basis van proeven, analyseert en interpreteert gegevens en weet deze wiskundig te benaderen.  Je formuleert verklaringen en oplossingen op basis van gegevens die je verzamelt en rapporteert deze.

Binnen de basisoptie 2A STEM‐technieken ligt de nadruk op het realiseren van prototypes die je tijdens je onderzoek ontwikkelt. Als school beschikken over lasercutters, 3D-printers, automatisatiemodules en robotica om je ontwerpen echt uit te voeren en te maken.

Lessentabel

2A STEM-technieken: Mechanica - elektriciteit
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A STEM-technieken: Mechanica - elektriciteit
Mechanica - elektriciteit5
TOTAAL32

Locatie

De algemene vakken voor de leerlingen 2A STEM-wetenschappen: Mechanica-elektriciteit gaan door op campus Boomgaard. Eén dag per week gaan de praktijklessen door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met computers met specifieke softwarepakketten, lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na 2A STEM-technieken: Mechanica - elektriciteit?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Elektrotechnieken (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).