2de jaar B-stroom

Ons 2de jaar B-stroom

In het tweede leerjaar B biedt Talentenschool Turnhout vijf verschillende opties aan.

2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken uniek2B STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout
2B Economie en organisatie2B Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia uniek
2B Maatschappij en welzijn: Verzorging

Alle leerlingen volgen in het tweede leerjaar B dezelfde basisvorming (22 uur per week). Afhankelijk van je studiekeuze volg je tien uur per week richtingspecifieke vakken.

Leerlingen die voor de B-stroom kiezen worden voorbereid op een BSO-richting (arbeidsmarktgericht).

Kortere animatiefilmpjes kan u hier raadplegen.

Onze lessentabellen

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken maak je kennis met de materialen en grondstoffen die nodig zijn in de keuken en zaal.

Je leert koken, bakken, vlees bewerken, bedienen en het ontvangen van gasten. Je past dan ook correcte sociale en communicatieve vaardigheden toe.

Je begrijpt het belang van een gezonde en veilige levensstijl en van evenwichtige voeding en hebt zicht op het economisch belang van horeca.

Lessentabel

2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PAV en TAALwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
14
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken
Restaurant en keuken10
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we in onze nieuwbouw over moderne, professionele keukens en restaurant l’ Artimuse.

Wat na 2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Restaurant en keuken (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B Economie en organisatie stimuleren we je ondernemerschap.

Je maakt kennis met de consument, ondernemingen en organisaties en ondernemerschap. Je gaat onderzoekend aan de slag met behulp van ICT.

Lessentabel

2B Economie en organisatie
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PAV en TAALwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
14
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2B Economie en organisatie
Economie en organisatie10
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B Economie en organisatie gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we over een economisch leercentrum, zodanig dat je in de meest krachtige leeromgeving kan leren.

Wat na 2B Economie en organisatie?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Organisatie en logistiek (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B Maatschappij en welzijn: Verzorging maak je kennis met de verschillende aspecten van verzorging (welzijnszorg, personenzorg, kinderzorg, voeding, zorg voor woon- en leefklimaat …).

Je maakt gebruik van al je zintuigen om mensen en hun gedrag te observeren en maakt gebruik van gepaste sociale en mondelinge vaardigheden om hierop in te spelen.

Je begrijpt het belang van gezondheid en de ontwikkeling van een gezond en persoonlijke levensstijl en handelt hiernaar.

Lessentabel

2B Maatschappij en welzijn: Verzorging
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PAV en TAALwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
14
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2B Maatschappij en welzijn: Verzorging
Verzorging10
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B Maatschappij en welzijn: Verzorging gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we in onze nieuwbouw over goed uitgeruste verzorgingslokalen en didactische keukens.

Wat na 2B Maatschappij en welzijn: Verzorging?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Zorg en welzijn (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B STEM-technieken: Elektriciteit – mechanica – hout kan je je breed oriënteren.

In het domein Elektriciteit leren we je inzicht hebben in elektrische schakelingen en schema’s en detailgericht werken. Je leert wat elektriciteit precies is (spanning, stroom, weerstand) en hoe deze wordt opgewekt. Je leert draden, snoeren en kabels herkennen en leert waarvoor ze gebruikt worden. Je leert eenvoudige schema’s van elektrische installaties begrijpen en tekenen, het aantal draden op een leidingschema aanduiden. Je leert hoe je je kan beveiligen tegen elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting. Belangrijke geleidende materialen als koper, aluminium en messing leer je niet alleen kennen, je leert ook hoe je ze kan gebruiken. Je mag zelf met de boormachine werken en schakelaars en zekeringen (de-)monteren op eenvoudige klemborden. Ook leer je op een veilige manier eenvoudige elektrische installaties herstellen.

In het domein Hout leer je verschillende houtsoorten (her)kennen, hoe ze best verwerkt worden en je ontdekt en oefent met de meest gebruikte gereedschappen om hout te verwerken. Ook maak je kennis met verschillende soorten plaatmateriaal (triplex, multiplex, spaanderplaat …), je krijgt inzicht in hoe ze gefabriceerd en toegepast worden. Je maakt zelf een aantal zaken uit hout en leert al doende rolmeter, houtvijl, -beitel, schroeven, -draaiers, zaag en vernisborstel gebruiken. Je leert eenvoudige plannen lezen, eenvoudige ontwerpen schetsen en je ontwerpen mooi afwerken.

In het domein Mechanica maak je kennis met de basis van fietsen, motoren en auto’s. We leren je via fietsen, elektrische fietsen, brommers, elektrische brommers de werking van wielen, remmen, versnellingen, elektriciteit … aan om daarna in de hogere jaren de overstap te maken naar een didactische auto.

Lessentabel

2B STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PAV en TAALwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
14
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2B STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout
Elektriciteit3
Mechanica3
Hout4
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B STEM-technieken: Elektriciteit, mechanica en hout gaan door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica, CNC-machines, automatisatiemodules, garages met hefbruggen …

Wat na 2B STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichtingen Elektriciteit (arbeidsmarktgericht – BSO), (auto)Mechanica (arbeidsmarktgericht – BSO), Hout (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B Kunst en creatie en STEM-technieken: Printmedia stimuleren we je zin voor creativiteit.

Binnen het domein Kunst en creatie word je creatief uitgedaagd. Je kan je inleven in creatieve expressievormen zoals beeld, klank, woord, beweging en media. Beelden, vormen en kleuren fascineren jou. Publiciteitstekenen is een passie.

Binnen het domein STEM-technieken: Printmedia leer je hoe drukwerk, van a tot z, tot stand komt. Je kan met een computer overweg, maar je steekt ook graag de handen uit de mouwen, om wat je op de computer hebt ontworpen daarna zelf te drukken op een drukpers.

Lessentabel

2B Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PAV en TAALwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
14
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2B Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia
STEM Printmedia5
Kunst en creatie5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B Kunst en creatie – STEM-technieken: Printmedia gaan door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met computers met grafische softwarepakketten, digitale persen, vierkleurenpersen, fotostudio’s,  lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na 2B Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichtingen Decor en etalage (arbeidsmarktgericht – BSO), Printmedia (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO).