Leerlingenaantal Talentenschool groeit

Leerlingenaantal Talentenschool groeit

Samen met het GO! groeit ook Talentenschool Turnhout!

Voor dit schooljaar spreken we van een stijging van meer dan 4%.

We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen!