Economie en organisatie

Studiedomein Economie en organisatie

Dollartekens in je ogen?

Ben je benieuwd naar de mechanismen die economie in gang zetten of ben je graag nauwkeurig bezig met cijfertjes, dan biedt het departement Economie en organisatie een deur naar jouw toekomst. Zowel de richting Economie (ASO), Bedrijf en organisatie en Handel (tweede graad) (TSO), Boekhouden-informatica (derde graad) (TSO) en Organisatie en logistiek en Kantoor (BSO) vind je terug in dit departement.

Je krijgt naast extra uren economie, handelsvakken of kantoor ook de kans om in leerbedrijven of miniondernemingen te werken aan je leidinggevende en marketing skills. Hierdoor haal je op het einde van je schoolloopbaan ook meteen het attest bedrijfsbeheer.

Start je in het 1ste of 2de jaar?

Onze school kiest voor een brede eerste graad, waardoor je na de lagere school nog geen studiekeuze hoeft te maken.

Wil je je talent verder ontdekken en wil je proeven van verschillende studiedomeinen? Kies dan voor 1A Talent of 1B Talent (campus Boomgaard). Dankzij ons ruim aanbod aan talent- en praktijkmodules kan je proeven van het studiedomein Economie en organisatie en ontdekken waarin jij sterk bent!

Wil je Economie en organisatie volgen in het 2de jaar? Ontdek dan snel onze richting 2A Economie en organisatie of 2B Economie en organisatie.

Ontdek onze talent- en praktijkmodules!

Ons aanbod vanaf het 3de jaar

Wanneer je start in dit departement beschik je idealiter over de volgende talenten:

Economische wetenschappen (ASO - doorstroom) 3e jaar

Je hebt interesse in de economische werking van de maatschappij. Je kan logisch en kritisch denken. Je hebt ondernemingszin.

Economie (ASO) 4e jaar

Je hebt interesse in de economische werking van de maatschappij. Je kan logisch en kritisch denken. Je hebt ondernemingszin.

Economie (ASO) 3e graad

Je hebt interesse in de economische werking van de maatschappij. Je kan logisch en kritisch denken. Je hebt ondernemingszin.

Bedrijf en organisatie (TSO - dubbel) 3e jaar

Je bent taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Economie en handel fascineren jou. Je werkt vlot met een computer.

Handel (TSO) 4e jaar

Je bent taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Economie en handel fascineren jou. Je werkt vlot met een computer.

Boekhouden-informatica (TSO) 3e graad

Je bent taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Economie en handel fascineren jou. Je werkt vlot met een computer.

Kantoor (BSO) 4e jaar

Jij bent taalvaardig en houdt van nauwkeurigheid. Jouw werktempo op de computer is zeer vlot. De economische wereld boeit jou.

Kantoor (BSO) 3e graad

Jij bent taalvaardig en houdt van nauwkeurigheid. Jouw werktempo op de computer is zeer vlot. De economische wereld boeit jou.

Logistiek (BSO) 7e specialisatiejaar

Jij bent taalvaardig en houdt van nauwkeurigheid. Jouw werktempo op de computer is zeer vlot. De economische wereld boeit jou. Je kan organiseren, werkt planmatig en ordelijk.

Onze lessentabellen

Economische wetenschappen (ASO - doorstroom) 3e jaar

Locatie: campus Boomgaard

Vanaf schooljaar 2021-2022 start de modernisering secundair onderwijs in het 3e jaar. Leerlingen die nog in schooljaar 2020-2021 wensen in te stromen, kunnen zich baseren op de lessentabellen van het 4e jaar.

Economische wetenschappen - doorstroom3e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Frans3
Engels3
Geschiedenis en burgerschap3
Wiskunde4
Biologie1
Fysica1
Chemie1
Aardrijkskunde1
Onderzoek2
Klasraad1
Specifiek gedeelte
Economie4
Gevorderde wiskunde1
Totaal32
Keuzeoptie Moderne talen (afhankelijk van interesse te kiezen bovenop het lessenpakket) + 2

Economie met extra wiskunde (ASO) 4e jaar

Locatie: campus Boomgaard

Economie met extra wiskunde - ASO 4e jaar
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Geschiedenis2
Nederlands4
Frans3
Engels3
Wiskunde4
Uitdieping wiskunde1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Economie4
Onderzoeken met ICT1
Talentmodules2
Totaal32

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Economie met extra talen (ASO) 4e jaar

Locatie: campus Boomgaard

Economie met extra talen - ASO 4e jaar
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Geschiedenis2
Nederlands4
Frans3
Engels3
Uitdieping Frans en Engels1
Wiskunde4
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Economie4
Onderzoeken met ICT1
Talentmodules2
Totaal32

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Economie-wiskunde (ASO) 3de graad

Locatie: campus Boomgaard

Economie-wiskunde - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde77
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Economie44
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting economie-wiskunde krijgt specifiek de talentmodules ‘Spaans’ en ‘mini-onderneming’. Via de mini-onderneming kunnen de leerlingen ook hun getuigschrift bedrijfsbeheer behalen.

Economie-moderne talen (ASO) 3de graad

Locatie: campus Boomgaard

Economie-moderne talen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Economie44
Duits22
Uitdieping Frans-Engels22
Literatuurstudie11
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting economie-moderne talen krijgt specifiek de talentmodules ‘Spaans’ en ‘mini-onderneming’. Via de mini-onderneming kunnen de leerlingen ook hun getuigschrift bedrijfsbeheer behalen.

Bedrijf en organisatie (TSO - dubbel) 3e jaar

Locatie: campus Boomgaard

Vanaf schooljaar 2021-2022 start de modernisering secundair onderwijs in het 3e jaar. Leerlingen die nog in schooljaar 2020-2021 wensen in te stromen, kunnen zich baseren op de lessentabellen van het 4e jaar.

Bedrijf en organisatie - dubbel3e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Frans2
Engels2
Geschiedenis en burgerschap2
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Onderzoek2
Klasraad1
Specifiek gedeelte
Toegepaste economie en informatica 9
Meertalige zakelijke communicatie3
Totaal34

Handel (TSO) 4e jaar

Locatie: campus Boomgaard

Handel - TSO4e jaar
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde 4
Dactylografie/toegepaste informatica4
Kantoortechnieken1
Boekhouden4
Handelseconomie3
Verkoop1
Talentmodules2
Totaal35

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Boekhouden-informatica (TSO) 3e graad

Locatie: campus Boomgaard

Boekhouden-informatica TSO 3de graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde44
Economie-2
Stage boekhouding/toegepaste informatica-2
Boekhouding54
Bedrijfseconomie23
Sociale wetgeving10
Fiscale wetgeving10
Burgerlijk handelsrecht20
Toegepaste informatica44
Talentmodules22
Totaal3434

Leerlingen in de derde graad TSO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting Boekhouden-informatica krijgt specifiek de talentmodule ‘Spaans’.

Organisatie en logistiek (BSO - arbeid) 3e jaar

Locatie: campus Boomgaard

Vanaf schooljaar 2021-2022 start de modernisering secundair onderwijs in het 3e jaar. Leerlingen die nog in schooljaar 2020-2021 wensen in te stromen, kunnen zich baseren op de lessentabellen van het 4e jaar.

Organisatie en logistiek - arbeid3e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Frans1
Engels1
PAV5
Onderzoek2
Klasraad1
Specifiek gedeelte
Toegepaste economie en informatica16
Meertalige zakelijke communicatie4
Totaal34

Kantoor (BSO) 4e jaar

Locatie: campus Boomgaard

Kantoor - BSO4e jaar
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken6
Engels 2
Frans3
Nederlands3
Kantoortechnieken 5
Boekhouden4
Handelseconomie2
Toegepaste informatica/dactylografie4
Totaal33

Kantoor (BSO) 3e graad

Locatie: campus Boomgaard

Kantoor BSO 3e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken44
Engels 33
Frans33
Nederlands11
Boekhouden 22
Dactylografie/toegepaste informatica43
Kantoortechnieken42
Toegepaste economie32
Toegepaste informatica22
Stage kantoortechnieken 48
Totaal3434

Logistiek (BSO) 7e specialisatiejaar

Locatie: campus Boomgaard

Specialisatiejaar Logistiek BSO 7e jaar3e jaar
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken6
Engels2
Frans2
Toegepaste economie6
Stage toegepaste economie 14
Talentmodules2
Totaal36

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in dit departement afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies/werk te beginnen:

Economie (ASO - doorstroom)

 • bachelor/master toegepaste economische wetenschappen
 • handelsingenieur
 • bachelor/master bedrijfsmanagement
 • bachelor/master communicatiemanagement
 • bachelor/master netwerkeconomie
 • bachelor/master logistiek
 • bachelor/master multimedia en communicatietechnologie
 • bachelor/master informatiemanagement en systemen
 • bachelor/master toegepaste informatica
 • regentaat

Boekhouden-informatica (TSO - dubbel)

 • Bachelor/Master Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Bachelor Bedrijfsmanagement
 • Bachelor Communicatiemanagement
 • Bachelor Netwerkeconomie
 • Bachelor Logistiek
 • Bachelor Multimedia en communicatietechnologie
 • Bachelor Informatiemanagement en – systemen
 • Bachelor Toegepaste informatica
 • Regentaat

Kantoor (BSO - arbeid)

 • Bediende aan het onthaal
 • Televerkoper
 • Secretariaatsmedewerker
 • Verkoper

Logistiek (BSO - arbeid)

 • logistiek medewerker
 • magazijnbeheer
 • heftruckchauffeur