1ste jaar A-stroom

Welkom in ons 1ste jaar A-stroom!

Zit jij in het vijfde of zesde leerjaar? Dan is deze pagina speciaal voor jou!

Heb je een getuigschrift basisonderwijs? Start dan in 1A Cognosco of 1A. Zo krijg je de ideale voorbereiding op een ASO-, TSO of KSO-richting (doorstroom en dubbel) vanaf het 3de jaar.

Benieuwd naar onze unieke aanpak? Met ons stappenplan helpen we je graag verder op weg.

Infodagen en proeflessen Ik wil nu INSCHRIJVEN!

Stap 1: Kies je voor 1A Cognosco of 1A?

Doelgroep 1A Cognosco

  • Leer je vlot nieuwe dingen?
  • Word je graag uitgedaagd in leerstof of werkvormen?
  • Heb je nood aan extra uitdaging en verdieping?
  • Neem je graag je leerproces in eigen handen?

Dan zit je bij 1A Cognosco op de juiste plaats!

Met verdiepingsleerstof en creatieve opdrachten dagen we je uit om verantwoordelijkheid te nemen en je eigen leerproces meer en meer in handen te nemen.

Doelgroep 1A

  • Leer je graag nieuwe dingen, maar heb je soms hulp of meer tijd nodig?
  • Heb je soms graag wat meer uitleg?
  • Wil je focussen op de basisleerstof?
  • Heb je graag dat je leerkracht meer het voortouw neemt in je leerproces?

Dan zit je in 1A op de juiste plaats!

Voor vakken zoals wiskunde, Nederlands en Frans krijg je meer tijd en herhaling om de leerstof te verwerken en in te oefenen.

Stap 2: Kies je voor Latijn, STEM of Talent?

Lessentabel

VakkenclusterVakkenUren
TAAL en CULTUURNederlands4
Engels2
Frans3
Geschiedenis en burgerschap2
Levensbeschouwing2
Plastische opvoeding1
Muzikale opvoeding1
Klasraad1
STEMWiskunde4
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2
Techniek2
Lichamelijke opvoeding2
LATIJNLatijn4
TOTAAL32

Doelgroep Latijn

Heb je talent en interesse voor taal, cultuur en literatuur? Dan kies je voor vier lesuren Latijn. Naast aandacht voor de leerdoelen grammatica en vocabularium nemen we je mee op ontdekkingstocht door de cultuur van de Romeinen, hun mythen over goden en helden …

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1A Latijn gaan door op campus Boomgaard.

Lessentabel

VakkenclusterVakkenUren
TAAL en CULTUURNederlands4
Engels2
Frans3
Geschiedenis en burgerschap2
Levensbeschouwing2
Plastische opvoeding1
Muzikale opvoeding1
Klasraad1
STEMWiskunde4
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2
Techniek2
Lichamelijke opvoeding2
STEM-MODULES2
ONDERZOEK2
TOTAAL32

Doelgroep STEM

Twee uur per week dagen we je extra uit aan de hand van STEM-modules. Zelfonderzoekend dompelen we je onder in de wereld van wetenschap en techniek. Per schooljaar volg je vijf verschillende STEM-modules (telkens vijf weken). Hiernaast krijg je twee lesuren per week onderzoek.

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1A STEM gaan door op campus Boomgaard. Afhankelijk van de STEM-module die je kiest, ga je met de schoolbus twee uur per week naar campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica …

Lessentabel

VakkenclusterVakkenUren
TAAL en CULTUURNederlands4
Engels2
Frans3
Geschiedenis en burgerschap2
Levensbeschouwing2
Plastische opvoeding1
Muzikale opvoeding1
Klasraad1
STEMWiskunde4
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2
Techniek2
Lichamelijke opvoeding2
TALENTMODULES2
ONDERZOEK2
TOTAAL32

Doelgroep Talent

Twee uur per week laten we je via onze talentmodules proeven en ontdekken waar je sterk in bent, zodanig dat je gericht een keuze kan maken vanaf het tweede jaar. Per schooljaar volg je vijf verschillende talentmodules (telkens vijf weken). Hiernaast krijg je twee lesuren per week onderzoek.

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1A Talent gaan door op campus Boomgaard. Afhankelijk van de talentmodule die je kiest, ga je met de schoolbus twee uur per week naar campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na het 1ste jaar A-stroom?

Dankzij ons ruim studieaanbod kan je vanaf het tweede jaar A-stroom kiezen uit acht verschillende basisopties. Je kan bovendien kiezen tussen verdieping en uitdaging in 2A Cognosco of voor focus op de basisleerstof in 2A.

De basisopties STEM-wetenschappen en STEM-technieken gaan elke maandag door op campus Zenit.

2A Cognosco Klassieke talen2A of 2A Cognosco Voeding en horeca uniek
2A of 2A Cognosco Moderne talen en wetenschappen2A of 2A Cognosco STEM-wetenschappen
2A of 2A Cognosco Economie en organisatie2A of 2A Cognosco STEM-technieken: Grafische communicatie en media uniek
2A of 2A Cognosco Maatschappij en welzijn2A of 2A Cognosco STEM-technieken: Mechanica-elektriciteit

Onze aanpak

WAT je moet leren staat vast en is op elke school hetzelfde. Op WELKE manier je leert, is op elke school anders.

De meeste lessen volg je in je eigen klaslokaal. Bij individueel of groepswerk kan je terecht in onze agora. Afhankelijk van de leerstof geeft de leerkracht uitleg of neem je meer en meer je eigen leerproces in handen. Zo word je voortdurend uitgedaagd en kunnen we inspelen op je talent. Hiernaast zijn onze vaklokalen uitgerust met de nieuwste technologieën wat levensecht leren mogelijk maakt. Je laptop gebruik je ter ondersteuning van je lessen.

We geven met een klein en gemotiveerd team van leerkrachten les in elke klasgroep. Dit betekent dat je niet voor elk vak een andere mevrouw of meneer krijgt. Zo bouwen we aan een positieve en sterke band tussen de klas en de leerkrachten en zetten we in op een vertrouwde en warme omgeving, net zoals in de lagere school.

‘Ik mag zelf kiezen of ik de instructiemomenten volg of de leerstof zelfstandig verwerk. Als ik nog moeite heb, volg ik de les. Lukt het al vlot, dan werk ik al verder en dat is veel fijner!‘

Nina, 12 jaar

Klasraad

Eén uur per week staan jullie als klas, samen met jullie klascoach, stil bij hoe jij je voelt in de klas en op onze school. Hiernaast geven we je inspraak en denk je mee na over onze warme school.

Onderzoek

Tijdens onderzoek ga je projectmatig aan de slag. We leren je werken met verschillende digitale tools. Verder staan we stil bij het leren voeren van een onderzoek, begeleiden we je in het maken van een goede studiekeuze en ondersteunen we je bij leren leren. 

Talentmodules

Dankzij het ruimte studieaanbod op onze school kan je per schooljaar vijf verschillende talentmodules kiezen (telkens vijf weken). Zo kan je proeven uit de verschillende studiegebieden van het tweede jaar en ontdekken waar jij talent voor hebt.

LatijnModerne talen: NederlandsSTEM Natuurwetenschappen
WiskundeEconomie en organisatieSTEM Technologische wetenschappen 1
Moderne talen: FransVoeding en horecaSTEM Technologische wetenschappen 2
Moderne talen: EngelsMaatschappij en welzijnSTEM Programmeren
STEM Elektriciteit
STEM Voertuigtechnieken
STEM Grafische technieken 1
STEM Grafische technieken 2

STEM-modules

Twee uur per week dagen we je extra uit aan de hand van STEM-modules. Zelfonderzoekend dompelen we je onder in de wereld van wetenschap en techniek. Per schooljaar volg je vijf verschillende STEM-modules (telkens vijf weken). Hierbij kom je terecht in onze meest krachtige en innovatieve STEM-omgeving met robots, 3D-printers, lasercutters, … Afhankelijk van de STEM-module die je kiest, ga je met de schoolbus twee uur per week naar campus Zenit.

STEM NatuurwetenschappenSTEM Elektriciteit
STEM Technologische wetenschappen 1STEM Voertuigtechnieken
STEM Technologische wetenschappen 2STEM Grafische technieken 1
STEM ProgrammerenSTEM Grafische technieken 2

Levensbeschouwing

Talentenschool Turnhout is een pluralistische school. Je kan op onze school kiezen uit verschillende levensbeschouwingen.

Eigen laptop in de klas

Alle leerlingen werken met een eigen laptop in de klas.

Als school willen we immers onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. De nieuwe eindtermen besteden bovendien extra aandacht aan het bereiken van digitale competenties bij alle leerlingen.

Dankzij de Digisprong kunnen we voor al onze leerlingen op een laagdrempelige manier een ICT-toestel ter beschikking stellen. Ouders tekenen hiervoor een brief en betalen via de schoolfacturatie een jaarlijks bedrag van 60 euro (36,15 euro als verzekering en 23,85 euro voor Academic Software).

Wens je verder meer informatie? Neem gerust contact op met de school.

Dagindeling

Vanaf 8.00 u zijn de leerlingen welkom op onze school.

Tijdens de middagpauze voorzien we voor de leerlingen middagactiviteiten zodanig dat ze elkaar beter kunnen leren kennen door sport, spel en ontspanning (bv. voetbal, crea, lezen, schaken, gezelschapsspelletjes, volksdans …).

Om 15.25 u of 16.15 u eindigen de lessen. De leerlingen die wensen, kunnen tot 17.00 u deelnemen aan de naschoolse studie.

LesuurUren
18.20 - 9.10 u
29.10 - 10.00 u
pauze
310.15 - 11.05 u
411.05 - 11.55 u
middagpauze
512.45 - 13.35 u
613.35 - 14.25 u
pauze
714.35 - 15.25 u
815.25 - 16.15 u

Naschoolse studie

Tussen 15.25 u en 17.00 u bieden we naschoolse studie aan onder begeleiding van onze leercoaches. Dit is niet verplicht, maar wel handig voor leerlingen die nood hebben aan begeleiding bij hun huiswerk, op hun bus moeten wachten of ouders hebben die langer moeten werken.

Onze belofte

Talentenschool Turnhout kent een rijke geschiedenis met betrekking tot innovatief onderwijs. Net zoals de maatschappij evolueert, evolueert ook ons onderwijs mee. Zo zijn we reeds in 2009 gestart met onze aanpak Cognosco.

Om ons innovatief onderwijs verder vorm te geven, baseren we onze aanpak steeds op praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke literatuur en kiezen we bewust voor datgene dat werkt. We bevragen op regelmatige basis ouders en leerlingen, nemen deel aan paralleltoetsen, monitoren slaagcijfers van onze oud-leerlingen en onderhouden nauwe contacten met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven.

Om onze kwaliteit te bewaken, beperken we het leerlingenaantal in 1A tot 120 leerlingen (20-tal leerlingen per klas).

‘Projectwerk vind ik altijd heel fijn. De afwisseling tussen samenwerken, alleen werken, opzoeken en iets maken, motiveert me. Binnen de cluster talen ben ik een uitblinker in Engels.‘

Marten, 13 jaar