1ste jaar A-stroom

Welkom in ons 1ste jaar A-stroom!

Zit jij in het vijfde of zesde leerjaar? Dan is deze pagina speciaal voor jou!

In het eerste jaar A-stroom kan je op onze school kiezen tussen drie studierichtingen: 1A Latijn, 1A STEM en 1A Talent. Vanaf het tweede jaar heb je keuze uit 9 verschillende basisopties.

Benieuwd naar onze unieke aanpak? Lees dan snel verder of kom je persoonlijk even voorstellen op één van onze infodagen!

Infodagen en proeflessen 2022 Download brochure Ik wil nu INSCHRIJVEN!

Onze lessentabellen

VakkenclusterUrenVakken
TAAL en CULTUUR10Nederlands
Engels
Frans
geschiedenis
STEM10wiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
CREA2Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
LATIJN4Latijn
TOTAAL32

Doelgroep 1A Latijn

Heb je talent en interesse voor taal, cultuur en literatuur? Dan kies je, bovenop de basisvorming, voor vier lesuren Latijn. Naast aandacht voor de leerdoelen grammatica en vocabularium nemen we je mee op ontdekkingstocht door de cultuur van de Romeinen, hun mythen over goden en helden …

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1A Latijn gaan door op campus Boomgaard.

VakkenclusterUrenVakken
TAAL en CULTUUR10Nederlands
Engels
Frans
geschiedenis
STEM10wiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
CREA2Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
STEM-MODULES2
ONDERZOEK2
TOTAAL32

Doelgroep 1A STEM

Bovenop de tien uur STEM uit de basisvorming dagen we je twee uur per week extra uit aan de hand van STEM-modules. Zelfonderzoekend dompelen we je onder in de wereld van wetenschap en techniek. Per schooljaar volg je vier verschillende modules (telkens acht weken). Hiernaast krijg je twee lesuren per week onderzoek.

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1A STEM gaan door op campus Boomgaard. Afhankelijk van de STEM-module die je kiest, ga je met de schoolbus twee uur per week naar campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica …

VakkenclusterUrenVakken
TAAL en CULTUUR10Nederlands
Engels
Frans
geschiedenis
STEM10wiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
CREA2Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
TALENTMODULES2
ONDERZOEK2
TOTAAL32

Doelgroep 1A Talent

Bovenop de basisvorming heb je twee lesuren per week talentmodules. We laten je hierin proeven en ontdekken waar je sterk in bent, zodanig dat je gericht een keuze kan maken vanaf het tweede jaar. Hiernaast krijg je twee lesuren per week onderzoek.

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1A Talent gaan door op campus Boomgaard. Afhankelijk van de talentmodule die je kiest, ga je met de schoolbus twee uur per week naar campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica …

Onze aanpak

Je volgt les in een innovatieve leeromgeving. Afhankelijk van de leerstof ga je tijdens de lessen via instructie of activerende werkvormen, samen met je klasgenoten, aan de slag. Je laptop gebruik je functioneel tijdens het leren. Hiernaast zijn onze vaklokalen uitgerust met de nieuwste technologieën wat levensecht leren mogelijk maakt.

We stellen een complementair en gemotiveerd team van leerkrachten samen rond elke klasgroep. In dat kernteam zijn alle vakexpertises aanwezig. Zo bouwen we aan een positieve en sterke band tussen leerkrachten en jij als leerling en zetten we in op een vertrouwde en warme omgeving, net zoals in de lagere school.

‘Ik mag zelf kiezen of ik de instructiemomenten volg of de leerstof zelfstandig verwerk. Als ik nog moeite heb, volg ik de les. Lukt het al vlot, dan werk ik al verder en dat is veel fijner!‘

Nina, 12 jaar

Klasraad

Eén uur per week staan we als klas bewust stil bij het welbevinden van iedereen. We bespreken wat er goed en minder goed loopt en hoe we de klas- en schoolwerking kunnen verbeteren. Tijdens klasraad word je coöperatief betrokken bij de organisatie van de klas en de totstandkoming van de klasafspraken.

Onderzoek

Tijdens onderzoek ga je projectmatig aan de slag. We leren je werken met verschillende digitale tools. Verder staan we stil bij het leren voeren van een onderzoek, begeleiden we je in het maken van een goede studiekeuze en ondersteunen we je bij leren leren.

Talentmodules

Dankzij het ruimte studieaanbod op onze school kan je per schooljaar vijf verschillende talentmodules kiezen (telkens een zestal weken). Zo kan je proeven uit de verschillende studiegebieden van het tweede jaar en ontdekken waar jij talent voor hebt.

Economie en organisatieSTEM Wetenschappen
Moderne talen: EngelsSTEM Elektriciteit
Moderne talen: FransSTEM Mechanica
Klassieke talenSTEM Grafische communicatie en media 1
Voeding en horecaSTEM Grafische communicatie en media 2
Maatschappij en welzijnSTEM Informatie en communicatiewetenschappen
STEM Technologische wetenschappen

Download brochure talentmodules

STEM-modules

Bovenop de tien uur STEM uit de basisvorming dagen we je twee uur per week extra uit aan de hand van STEM-modules. Hierbij kom je terecht in onze meest krachtige en innovatieve STEM-omgeving met robots, 3D-printers, lasercutters … Zelfonderzoekend dompelen we je onder in de wereld van wetenschap en techniek. Per schooljaar volg je vijf verschillende modules (telkens een zestal weken).

STEM WetenschappenSTEM Grafische communicatie en media 1
STEM Technologische wetenschappenSTEM Grafische communicatie en media 2
STEM ElektriciteitSTEM Informatie en communicatiewetenschappen
STEM Mechanica

Download brochure STEM-modules

Latijn

Tijdens de lessen Latijn gaan we samen op een boeiende ontdekkingstocht naar de Romeinse cultuur. Naast het aanleren van grammatica en vocabularium, die je nodig hebt om Latijnse teksten te kunnen vertalen en begrijpen, nemen we je op een activerende manier mee in de wondere wereld van mythen en goden.

Burgerschap

Als GO!-school ligt actief burgerschap ons nauw aan het hart. Onze leerkrachten stimuleren leerlingen om op een actieve manier vorm te geven aan de samenleving en aan hun plaats hierin. Kritisch denken, democratisch handelen en actief participeren aan onze maatschappij staan centraal!

Levensbeschouwing

Talentenschool Turnhout is een pluralistische school. Je kan op onze school kiezen uit verschillende levensbeschouwingen.

Eigen laptop in de klas

Alle leerlingen werken met een eigen laptop in de klas.

Als school willen we immers onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. De nieuwe eindtermen besteden bovendien extra aandacht aan het bereiken van digitale competenties bij alle leerlingen.

Dankzij de Digisprong kunnen we voor al onze leerlingen op een laagdrempelige manier een ICT-toestel ter beschikking stellen. Ouders tekenen hiervoor een brief en betalen via de schoolfacturatie een jaarlijks bedrag van 40 euro (16,15 euro als verzekering en 23,85 euro voor Academic Software).

Wens je verder meer informatie? Neem gerust contact op met de school.

Dagindeling

Vanaf 8.00 u zijn de leerlingen welkom op onze school. Leerlingen kunnen hierbij kiezen om op de speelplaats te blijven, maar kunnen evenzeer reeds in stilte naar hun klaslokaal gaan (bv. om leerstof te herhalen, te lezen …).

Tijdens de middagpauze voorzien we voor de leerlingen middagactiviteiten zodanig dat ze elkaar beter kunnen leren kennen door sport, spel en ontspanning (bv. voetbal, crea, lezen, schaken, gezelschapsspelletjes, volksdans …).

Om 16.15 u (in uitzonderlijke gevallen om 15.25 u) eindigen de lessen. De leerlingen die wensen, kunnen tot 17.00 u deelnemen aan de naschoolse studie.

LesuurUren
18.20 - 9.10 u
29.10 - 10.00 u
pauze
310.15 - 11.05 u
411.05 - 11.55 u
middagpauze
512.45 - 13.35 u
613.35 - 14.25 u
pauze
714.35 - 15.25 u
815.25 - 16.15 u

Naschoolse studie

Tussen 15.25 u en 17.00 u bieden we naschoolse studie aan onder begeleiding van onze leercoaches. Dit is niet verplicht, maar wel handig voor leerlingen die nood hebben aan begeleiding bij hun huiswerk, op hun bus moeten wachten of ouders hebben die langer moeten werken.

Onze belofte

Talentenschool Turnhout kent een rijke geschiedenis met betrekking tot innovatief onderwijs. Net zoals de maatschappij evolueert, evolueert ook ons onderwijs mee. Zo zijn we reeds in 2009 gestart met onze innovatieve aanpak Cognosco.

Om ons innovatief onderwijs verder vorm te geven, baseren we onze aanpak steeds op praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke literatuur en kiezen we bewust voor datgene dat werkt. We bevragen op regelmatige basis ouders en leerlingen, nemen deel aan paralleltoetsen, monitoren slaagcijfers van onze oud-leerlingen en onderhouden nauwe contacten met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven.

Om onze kwaliteit te bewaken, beperken we het leerlingenaantal in 1A tot 120 leerlingen (20-tal leerlingen per klas).

‘Projectwerk vind ik altijd heel fijn. De afwisseling tussen samenwerken, alleen werken, opzoeken en iets maken, motiveert me. Binnen de cluster talen ben ik een uitblinker in Engels.‘

Marten, 13 jaar