Talen

Talen

Informatiebrochure

click the edit button to change this text.

Hallo! Bonjour! Hello! Guten Tag! Ola!

Leerlingen met een talent voor talen zijn in dit departement aan het juiste adres. Pik je snel vreemde talen op, voel je grammaticale structuren vlot aan en kan je je schriftelijk en mondeling makkelijk uitdrukken in een vreemde taal, dan word je in dit departement volop uitgedaagd.

Je krijgt extra uren Frans, Engels, Spaans en Duits aangeboden en in de projectwerking kan je er voor kiezen om je talen uit te breiden of in praktijk te brengen terwijl je de Romereis of de Londenreis mee voorbereidt.

Meet the student - Herbert

Profiel departement talen

Wanneer je start in dit departement beschik je idealiter over de volgende talenten:

Je hebt een interesse voor verschillende talen en hun culturen. Je hebt ‘feeling’ voor de spraakkunst van de verschillende talen en bent bereid om je ‘vocabulaire’ te studeren. BBC & La Une zijn geen onbekenden voor je. Je werkt elke dag aan je talen & streeft het niveau van een’native speaker’ na.

Onze lessentabellen

Latijn met extra talen (ASO) 2de graad

Locatie: campus Boomgaard

Latijn met extra talen - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Uitdieping Frans en Engels11
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Latijn44
Onderzoeken met ICT11
Talentmodules22
Totaal3232

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Economie met extra talen (ASO) 2de graad

Locatie: campus Boomgaard

Economie met extra talen - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Uitdieping Frans en Engels11
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Economie44
Onderzoeken met ICT11
Talentmodules22
Totaal3232

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Latijn-moderne talen (ASO) 3de graad

Locatie: campus Boomgaard

Latijn-moderne talen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Latijn44
Duits22
Uitdieping Frans-Engels22
Literatuurstudie11
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting Latijn-moderne talen krijgt specifiek de talentmodule ‘Spaans’.

Economie-moderne talen (ASO) 3de graad

Locatie: campus Boomgaard

Economie-moderne talen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Economie44
Duits22
Uitdieping Frans-Engels22
Literatuurstudie11
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting economie-moderne talen krijgt specifiek de talentmodules ‘Spaans’ en ‘mini-onderneming’. Via de mini-onderneming kunnen de leerlingen ook hun getuigschrift bedrijfsbeheer behalen.

Moderne talen-wetenschappen (ASO) 3de graad

Locatie: campus Boomgaard

Moderne talen-wetenschappen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde55
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde22
Duits22
Uitdieping Frans-Engels22
Totaal3232

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in dit departement afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies/werk te beginnen:

  • bachelor/master wijsbegeerte
  • bachelor/master taal- en letterkunde
  • bachelor/master rechten
  • bachelor/master vertaler-tolk
  • bachelor/master onderwijzer
  • bachelor/master talen
  • regentaat