2de jaar B-stroom

Welkom in ons 2de jaar B-stroom!

In het tweede leerjaar B biedt onze school vijf verschillende studierichtingen aan.

2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken uniek2B STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout
2B Economie en organisatie - STEM-technieken2B Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia uniek
2B Maatschappij en welzijn: Verzorging

Alle leerlingen volgen in het tweede leerjaar B dezelfde basisvorming (22 uur per week). Afhankelijk van je studiekeuze volg je tien uur per week richtingspecifieke vakken.

Leerlingen die voor de B-stroom kiezen worden voorbereid op een BSO-richting (arbeidsmarktgericht).

Benieuwd naar onze unieke aanpak? Lees dan snel verder of kom je persoonlijk even voorstellen op één van onze infodagen!

Infodagen en proeflessen  Ik wil nu INSCHRIJVEN!

Onze lessentabellen

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken maak je kennis met de materialen en grondstoffen die nodig zijn in de keuken en zaal.

Je leert koken, bakken, vlees bewerken, bedienen en het ontvangen van gasten. Je past dan ook correcte sociale en communicatieve vaardigheden toe.

Je begrijpt het belang van een gezonde en veilige levensstijl en van evenwichtige voeding en hebt zicht op het economisch belang van horeca.

Lessentabel

2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PROJECT ALGEMENE VAKKENwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
10
FRANS2
ENGELS2
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken
Restaurant en keuken10
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we in onze nieuwbouw over moderne, professionele keukens en restaurant l’ Artimuse.

Wat na 2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Restaurant en keuken (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de finaliteit arbeid (BSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B Economie en organisatie – STEM-technieken stimuleren we je ondernemerschap en gaan we op zoek naar je technisch talent.

Je maakt kennis met de consument, ondernemingen en organisaties en ondernemerschap. Je gaat onderzoekend aan de slag met behulp van ICT.

Hiernaast dompelen we je onder in de wereld van elektriciteit, mechanica en hout.

Lessentabel

2B Economie en organisatie - STEM-technieken
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PROJECT ALGEMENE VAKKENwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
10
FRANS2
ENGELS2
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2B Economie en organisatie
Economie en organisatie5
STEM-technieken5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B Economie en organisatie – STEM-technieken gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we naast een sterk uitgerust STEM-lokaal, over een economisch leercentrum, zodanig dat je in de meest krachtige leeromgeving kan leren.

Wat na 2B Economie en organisatie - STEM-technieken?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Organisatie en logistiek (arbeidsmarktgericht – BSO) op campus Boomgaard, Elektriciteit (arbeidsmarktgericht – BSO), Automechanica (arbeidsmarktgericht – BSO) of Hout (arbeidsmarktgericht – BSO) op campus Zenit of één van onze andere richtingen uit de finaliteit arbeid (BSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B Maatschappij en welzijn: Verzorging maak je kennis met de verschillende aspecten van verzorging (welzijnszorg, personenzorg, kinderzorg, voeding, zorg voor woon- en leefklimaat …).

Je maakt gebruik van al je zintuigen om mensen en hun gedrag te observeren en maakt gebruik van gepaste sociale en mondelinge vaardigheden om hierop in te spelen.

Je begrijpt het belang van gezondheid en de ontwikkeling van een gezond en persoonlijke levensstijl en handelt hiernaar.

Lessentabel

2B Maatschappij en welzijn: Verzorging
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PROJECT ALGEMENE VAKKENwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
10
FRANS2
ENGELS2
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2B Maatschappij en welzijn: Verzorging
Verzorging10
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B Maatschappij en welzijn: Verzorging gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we in onze nieuwbouw over goed uitgeruste verzorgingslokalen en didactische keukens.

Wat na 2B Maatschappij en welzijn: Verzorging?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Zorg en welzijn (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de finaliteit arbeid (BSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B STEM-technieken: Elektriciteit – mechanica – hout kan je je breed oriënteren.

In het domein Elektriciteit leren we je inzicht hebben in elektrische schakelingen en schema’s en detailgericht werken. Je leert wat elektriciteit precies is (spanning, stroom, weerstand) en hoe deze wordt opgewekt. Je leert draden, snoeren en kabels herkennen en leert waarvoor ze gebruikt worden. Je leert eenvoudige schema’s van elektrische installaties begrijpen en tekenen, het aantal draden op een leidingschema aanduiden. Je leert hoe je je kan beveiligen tegen elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting. Belangrijke geleidende materialen als koper, aluminium en messing leer je niet alleen kennen, je leert ook hoe je ze kan gebruiken. Je mag zelf met de boormachine werken en schakelaars en zekeringen (de-)monteren op eenvoudige klemborden. Ook leer je op een veilige manier eenvoudige elektrische installaties herstellen.

In het domein Hout leer je verschillende houtsoorten (her)kennen, hoe ze best verwerkt worden en je ontdekt en oefent met de meest gebruikte gereedschappen om hout te verwerken. Ook maak je kennis met verschillende soorten plaatmateriaal (triplex, multiplex, spaanderplaat …), je krijgt inzicht in hoe ze gefabriceerd en toegepast worden. Je maakt zelf een aantal zaken uit hout en leert al doende rolmeter, houtvijl, -beitel, schroeven, -draaiers, zaag en vernisborstel gebruiken. Je leert eenvoudige plannen lezen, eenvoudige ontwerpen schetsen en je ontwerpen mooi afwerken.

In het domein Mechanica maak je kennis met de basis van fietsen, motoren en auto’s. We leren je via fietsen, elektrische fietsen, brommers, elektrische brommers de werking van wielen, remmen, versnellingen, elektriciteit … aan om daarna in de hogere jaren de overstap te maken naar een didactische auto.

Lessentabel

2B STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PROJECT ALGEMENE VAKKENwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
10
FRANS2
ENGELS2
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2B STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout
Elektriciteit3
Mechanica3
Hout4
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B STEM-technieken: Elektriciteit, mechanica en hout gaan door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica, CNC-machines, automatisatiemodules, garages met hefbruggen …

Wat na 2B STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichtingen Elektriciteit (arbeidsmarktgericht – BSO), Automechanica (arbeidsmarktgericht – BSO), Hout (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de finaliteit arbeid (BSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B Kunst en creatie en STEM-technieken: Printmedia stimuleren we je zin voor creativiteit.

Binnen het domein Kunst en creatie word je creatief uitgedaagd. Je kan je inleven in creatieve expressievormen zoals beeld, klank, woord, beweging en media. Beelden, vormen en kleuren fascineren jou. Publiciteitstekenen is een passie.

Binnen het domein STEM-technieken: Printmedia leer je hoe drukwerk, van a tot z, tot stand komt. Je kan met een computer overweg, maar je steekt ook graag de handen uit de mouwen, om wat je op de computer hebt ontworpen daarna zelf te drukken op een drukpers.

Lessentabel

2B Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PROJECT ALGEMENE VAKKENwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
10
FRANS2
ENGELS2
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2B Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia
Printmedia5
Kunst en creatie5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B Kunst en creatie – STEM-technieken: Printmedia gaan door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met computers met grafische softwarepakketten, digitale persen, vierkleurenpersen, fotostudio’s,  lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na 2B Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichtingen Decor en etalage (arbeidsmarktgericht – BSO), Printmedia (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de finaliteit arbeid (BSO).

Onze aanpak

WAT je moet leren staat vast en is op elke school hetzelfde. Op WELKE manier je leert, is op elke school anders.

Maak kennis met onze unieke Flextra-aanpak!

‘Ik mag zelf kiezen of ik de instructiemomenten volg of de leerstof zelfstandig verwerk. Als ik nog moeite heb, volg ik de les. Lukt het al vlot, dan werk ik al verder en dat is veel fijner!‘

Nina, 12 jaar

Onze Flextra-aanpak

Je leerkrachten geven de algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde en natuurwetenschappen volgens onze Flextra-aanpak.

Hierbij hanteren ze een individuele aanpak om je maximaal te ondersteunen en uit te dagen. Hiernaast wordt er binnen Flextra hard gewerkt aan een positieve klassfeer en je goed voelen op school.

Vertrouwd team van leerkrachten

In 1B krijg je les van een klein team van leerkrachten. Omdat je minder leerkrachten hebt, leer je elkaar sneller en beter kennen, net zoals in de lagere school.

Maximale ondersteuning

Je zit met 11 klasgenoten in één klas. Hierdoor hebben je leerkrachten meer tijd om je te helpen en extra uitleg te geven.

Heb je tijd over of kan je een vak al goed? Dankzij onze individuele aanpak blijf je uitgedaagd!

Extra uren praktijk

Naast je Flextra-vakken krijg je op onze school 9 uur per week praktijk.

Je handen uit de mouwen steken en actief aan de slag gaan? Het kan op onze school vanaf het 1ste jaar!

Klasraad

Eén uur per week staan jullie als klas, samen met jullie klascoach, stil bij hoe jij je voelt in de klas en op onze school. Hiernaast geven we je inspraak en denk je mee na over onze warme school.

Onderzoek

Tijdens onderzoek ga je projectmatig aan de slag. We leren je werken met verschillende digitale tools. Verder staan we stil bij het leren voeren van een onderzoek, begeleiden we je in het maken van een goede studiekeuze en ondersteunen we je bij leren leren. 

Levensbeschouwing

Talentenschool Turnhout is een pluralistische school. Je kan op onze school kiezen uit verschillende levensbeschouwingen.

Eigen laptop in de klas

Alle leerlingen werken met een eigen laptop in de klas.

Als school willen we immers onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. De nieuwe eindtermen besteden bovendien extra aandacht aan het bereiken van digitale competenties bij alle leerlingen.

Dankzij de Digisprong kunnen we voor al onze leerlingen op een laagdrempelige manier een ICT-toestel ter beschikking stellen. Ouders tekenen hiervoor een brief en betalen via de schoolfacturatie een jaarlijks bedrag van 60 euro (36,15 euro als verzekering en 23,85 euro voor Academic Software).

Wens je verder meer informatie? Neem gerust contact op met de school.

Dagindeling

Vanaf 8.00 u zijn de leerlingen welkom op onze school.

Tijdens de middagpauze voorzien we voor de leerlingen middagactiviteiten zodanig dat ze elkaar beter kunnen leren kennen door sport, spel en ontspanning (bv. voetbal, crea, lezen, schaken, gezelschapsspelletjes, volksdans …).

Om 15.25 u of 16.15 u eindigen de lessen. De leerlingen die wensen, kunnen tot 17.00 u deelnemen aan de naschoolse studie.

LesuurUren
18.20 - 9.10 u
29.10 - 10.00 u
pauze
310.15 - 11.05 u
411.05 - 11.55 u
middagpauze
512.45 - 13.35 u
613.35 - 14.25 u
pauze
714.35 - 15.25 u
815.25 - 16.15 u

Naschoolse studie

Tussen 15.25 u en 17.00 u bieden we naschoolse studie aan onder begeleiding van onze leercoaches. Dit is niet verplicht, maar wel handig voor leerlingen die nood hebben aan begeleiding bij hun huiswerk, op hun bus moeten wachten of ouders hebben die langer moeten werken.

Onze belofte

Talentenschool Turnhout kent een rijke geschiedenis met betrekking tot innovatief onderwijs. Net zoals de maatschappij evolueert, evolueert ook ons onderwijs mee. Zo zijn we reeds in 2016 gestart met onze innovatieve aanpak Flextra.

Om ons innovatief onderwijs verder vorm te geven, baseren we onze aanpak steeds op praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke literatuur en kiezen we bewust voor datgene dat werkt. We bevragen op regelmatige basis ouders en leerlingen, nemen deel aan paralleltoetsen, monitoren slaagcijfers van onze oud-leerlingen en onderhouden nauwe contacten met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven.

‘Projectwerk vind ik altijd heel fijn. De afwisseling tussen samenwerken, alleen werken, opzoeken en iets maken, motiveert me. Binnen de cluster talen ben ik een uitblinker in Engels.‘

Marten, 13 jaar