2de jaar B-stroom

Welkom in ons 2de jaar B-stroom!

In het tweede leerjaar B biedt onze school vijf verschillende studierichtingen aan.

2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken uniek2B STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout
2B Economie en organisatie2B Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia uniek
2B Maatschappij en welzijn: Verzorging

Alle leerlingen volgen in het tweede leerjaar B dezelfde basisvorming (22 uur per week). Afhankelijk van je studiekeuze volg je tien uur per week richtingspecifieke vakken.

Leerlingen die voor de B-stroom kiezen worden voorbereid op een BSO-richting (arbeidsmarktgericht).

‘In de Talentenschool krijgen mijn kinderen les van een gemotiveerd kernteam van leercoaches. Door hun warme en laagdrempelige aanpak, voelden ze zich bij de overstap van lager naar secundair dan ook onmiddellijk thuis. Ook als ouder voel ik me steeds welkom.‘

Peter, papa van Wiebe en Ferre

Onze lessentabellen

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken maak je kennis met de materialen en grondstoffen die nodig zijn in de keuken en zaal.

Je leert koken, bakken, vlees bewerken, bedienen en het ontvangen van gasten. Je past dan ook correcte sociale en communicatieve vaardigheden toe.

Je begrijpt het belang van een gezonde en veilige levensstijl en van evenwichtige voeding en hebt zicht op het economisch belang van horeca.

Lessentabel

2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PAV en TAALwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
14
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken
Restaurant en keuken10
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we in onze nieuwbouw over moderne, professionele keukens en restaurant l’ Artimuse.

Wat na 2B Voeding en horeca: Restaurant en keuken?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Restaurant en keuken (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B Economie en organisatie stimuleren we je ondernemerschap.

Je maakt kennis met de consument, ondernemingen en organisaties en ondernemerschap. Je gaat onderzoekend aan de slag met behulp van ICT.

Lessentabel

2B Economie en organisatie
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PAV en TAALwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
14
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2B Economie en organisatie
Economie en organisatie10
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B Economie en organisatie gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we over een economisch leercentrum, zodanig dat je in de meest krachtige leeromgeving kan leren.

Wat na 2B Economie en organisatie?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Organisatie en logistiek (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B Maatschappij en welzijn: Verzorging maak je kennis met de verschillende aspecten van verzorging (welzijnszorg, personenzorg, kinderzorg, voeding, zorg voor woon- en leefklimaat …).

Je maakt gebruik van al je zintuigen om mensen en hun gedrag te observeren en maakt gebruik van gepaste sociale en mondelinge vaardigheden om hierop in te spelen.

Je begrijpt het belang van gezondheid en de ontwikkeling van een gezond en persoonlijke levensstijl en handelt hiernaar.

Lessentabel

2B Maatschappij en welzijn: Verzorging
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PAV en TAALwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
14
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2B Maatschappij en welzijn: Verzorging
Verzorging10
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B Maatschappij en welzijn: Verzorging gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we in onze nieuwbouw over goed uitgeruste verzorgingslokalen en didactische keukens.

Wat na 2B Maatschappij en welzijn: Verzorging?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Zorg en welzijn (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B STEM-technieken: Elektriciteit – mechanica – hout kan je je breed oriënteren.

In het domein Elektriciteit leren we je inzicht hebben in elektrische schakelingen en schema’s en detailgericht werken. Je leert wat elektriciteit precies is (spanning, stroom, weerstand) en hoe deze wordt opgewekt. Je leert draden, snoeren en kabels herkennen en leert waarvoor ze gebruikt worden. Je leert eenvoudige schema’s van elektrische installaties begrijpen en tekenen, het aantal draden op een leidingschema aanduiden. Je leert hoe je je kan beveiligen tegen elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting. Belangrijke geleidende materialen als koper, aluminium en messing leer je niet alleen kennen, je leert ook hoe je ze kan gebruiken. Je mag zelf met de boormachine werken en schakelaars en zekeringen (de-)monteren op eenvoudige klemborden. Ook leer je op een veilige manier eenvoudige elektrische installaties herstellen.

In het domein Hout leer je verschillende houtsoorten (her)kennen, hoe ze best verwerkt worden en je ontdekt en oefent met de meest gebruikte gereedschappen om hout te verwerken. Ook maak je kennis met verschillende soorten plaatmateriaal (triplex, multiplex, spaanderplaat …), je krijgt inzicht in hoe ze gefabriceerd en toegepast worden. Je maakt zelf een aantal zaken uit hout en leert al doende rolmeter, houtvijl, -beitel, schroeven, -draaiers, zaag en vernisborstel gebruiken. Je leert eenvoudige plannen lezen, eenvoudige ontwerpen schetsen en je ontwerpen mooi afwerken.

In het domein Mechanica maak je kennis met de basis van fietsen, motoren en auto’s. We leren je via fietsen, elektrische fietsen, brommers, elektrische brommers de werking van wielen, remmen, versnellingen, elektriciteit … aan om daarna in de hogere jaren de overstap te maken naar een didactische auto.

Lessentabel

2B STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PAV en TAALwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
14
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2B STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout
Elektriciteit3
Mechanica3
Hout4
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B STEM-technieken: Elektriciteit, mechanica en hout gaan door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica, CNC-machines, automatisatiemodules, garages met hefbruggen …

Wat na 2B STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichtingen Elektriciteit (arbeidsmarktgericht – BSO), (auto)Mechanica (arbeidsmarktgericht – BSO), Hout (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2B Kunst en creatie en STEM-technieken: Printmedia stimuleren we je zin voor creativiteit.

Binnen het domein Kunst en creatie word je creatief uitgedaagd. Je kan je inleven in creatieve expressievormen zoals beeld, klank, woord, beweging en media. Beelden, vormen en kleuren fascineren jou. Publiciteitstekenen is een passie.

Binnen het domein STEM-technieken: Printmedia leer je hoe drukwerk, van a tot z, tot stand komt. Je kan met een computer overweg, maar je steekt ook graag de handen uit de mouwen, om wat je op de computer hebt ontworpen daarna zelf te drukken op een drukpers.

Lessentabel

2B Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
PAV en TAALwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
14
ONDERZOEK2
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2B Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia
STEM Printmedia5
Kunst en creatie5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2B Kunst en creatie – STEM-technieken: Printmedia gaan door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met computers met grafische softwarepakketten, digitale persen, vierkleurenpersen, fotostudio’s,  lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na 2B Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichtingen Decor en etalage (arbeidsmarktgericht – BSO), Printmedia (arbeidsmarktgericht – BSO) of één van onze andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO).

Onze aanpak

Onze school kiest niet voor vakken van één of meerdere lesuren, maar voor vakkenclusters. Door gebruik te maken van vakkenclusters winnen we lestijd, komen leerdoelen geïntegreerd aan bod en staat een kernteam van leercoaches garant voor je persoonlijke ontwikkeling.

Ben je sterk in natuurwetenschappen, dan bieden we je uitdagende wetenschappelijke projecten aan. Heb je meer tijd nodig voor de leerdoelen wiskunde? Het kan, zolang je de leerdoelen maar bereikt!

Maak kennis met onze pedagogische aanpak, Flextra!

Elke leerling leert anders

Iedere leerling leert op een andere manier. In samenspraak met de leercoaches gaan we in het begin van het schooljaar op zoek naar de beste leerstrategie voor jou.

Afhankelijk van de leerdoelen en je leerstrategie ga je met weekplanningen aan de slag. Klassikale instructie en activerende werkvormen komen afwisselend aan bod. Zo stimuleren we je zelfstandigheid en het leren werken in groep. Op regelmatige basis krijg je feedback op je leerproces. We gaan steeds op zoek naar de juiste uitdaging voor jou. Hiernaast coachen ze je voortdurend in studiemethode, kritisch denken, gebruik van ICT…

Door onze aanpak hebben we niet enkel aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden, attitudes en 21ste-eeuwse competenties. Onze leerlingen bereiken hierdoor niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen.

Klasraad

De overstap naar het secundair onderwijs is een uitdaging, vele zaken zijn immers veranderd. Wij zetten als school sterk in op het emotioneel en sociaal welbevinden van elk kind. Tijdens onze wekelijkse klasraad staan we dan ook bewust stil bij deze nieuwe stap in je schoolcarrière. De leerlingen worden coöperatief betrokken bij de organisatie van de klas en de totstandkoming van de leefregels en afspraken.

Leerlingen leren tijdens deze klasraad om op een volwassen manier met elkaar in dialoog te gaan. We staan samen stil hoe we de klas en school een betere plaats voor iedereen kunnen maken.

Onderzoek

Tijdens onderzoek leg je samen met één van je leercoaches persoonlijke leerdoelen vast bovenop de basisdoelen. Wil je meer te weten komen over de Grieken en Romeinen of heb je altijd al willen onderzoeken hoe vulkanen werken?

Samen met je leercoach stel je een onderzoeksplan op om gestructureerd aan de slag te kunnen gaan. Onze leercoaches ondersteunen je door o.a. onderzoeksstrategieën aan te reiken, je kritisch te leren kijken naar bronnenmateriaal en je ICT-vaardigheden aan te leren. Via feedbackmomenten sturen we bij.

Elk onderzoek wordt afgesloten met een projectvoorstelling. Op deze manier kan je met trots je eigen projecten presenteren en andere leerlingen inspireren.

Burgerschap

Als GO!-school ligt actief burgerschap ons nauw aan het hart. Onze leercoaches stimuleren leerlingen om op een actieve manier vorm te geven aan de samenleving en aan hun plaats hierin. Kritisch denken, democratisch handelen en actief participeren aan onze maatschappij staan centraal!

Levensbeschouwing

Talentenschool Turnhout is een pluralistische school. Je kan op onze school kiezen uit verschillende levensbeschouwingen.

Dagindeling

Vanaf 8.00 u zijn de leerlingen welkom op onze school. Leerlingen kunnen hierbij kiezen om op de speelplaats te blijven, maar kunnen evenzeer reeds in stilte naar hun klaslokaal gaan (bv. om leerstof te herhalen, te lezen …).

Rekening houdende met de werking van het tienerbrein starten de meeste lessen in de eerste graad om 9.10 u (in uitzonderlijke gevallen om 8.20 u).

Tijdens de middagpauze voorzien we voor de leerlingen middagactiviteiten zodanig dat ze elkaar beter kunnen leren kennen door sport, spel en ontspanning (bv. voetbal, crea, lezen, schaken, gezelschapsspelletjes, volksdans …).

Om 16.15 u (in uitzonderlijke gevallen om 15.25 u) eindigen de lessen. De leerlingen die wensen, kunnen tot 17.00 u deelnemen aan de naschoolse studie.

LesuurUren
18.20 - 9.10 u
29.10 - 10.00 u
pauze
310.15 - 11.05 u
411.05 - 11.55 u
middagpauze
512.45 - 13.35 u
613.35 - 14.25 u
pauze
714.35 - 15.25 u
815.25 - 16.15 u

Naschoolse studie

Tussen 15.25 u en 17.00 u bieden we naschoolse studie aan onder begeleiding van onze leercoaches. Dit is niet verplicht, maar wel handig voor leerlingen die nood hebben aan begeleiding bij hun huiswerk, op hun bus moeten wachten of ouders hebben die langer moeten werken.

‘Ik mag zelf kiezen of ik de instructiemomenten volg of de leerstof zelfstandig verwerk. Als ik nog moeite heb, volg ik de les. Lukt het al vlot, dan werk ik al verder en dat is veel fijner!‘

Nina, 12 jaar

Onze belofte

Talentenschool Turnhout kent een rijke geschiedenis met betrekking tot innovatief onderwijs. Net zoals de maatschappij evolueert, evolueert ook ons onderwijs mee. Zo zijn we reeds in 2016 gestart met onze innovatieve aanpak Flextra.

Om ons innovatief onderwijs verder vorm te geven, baseren we onze aanpak steeds op praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke literatuur en kiezen we bewust voor datgene dat werkt. We bevragen op regelmatige basis ouders en leerlingen, nemen deel aan paralleltoetsen, monitoren slaagcijfers van onze oud-leerlingen en onderhouden nauwe contacten met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. We geven een kort overzicht:

‘Projectwerk vind ik altijd heel fijn. De afwisseling tussen samenwerken, alleen werken, opzoeken en iets maken, motiveert me. Binnen de cluster talen ben ik een uitblinker in Engels.‘

Marten, 13 jaar

Tevredenheid

De kwaliteit van onze school leer je in eerste instantie het best kennen door te praten met leerlingen en ouders van onze school. Zij zijn onze beste ambassadeurs! Uit een bevraging afgenomen in 2019 (ouders (op 100)) en in 2017 (leerlingen (op 5)) blijkt de algemene tevredenheid en het welbevinden op onze school beduidend hoog te liggen.

Effect praktijkmodules

We weten dat het maken van een studiekeuze voor leerlingen uit de lagere school vaak moeilijk is. Daarom kiezen we voor een brede eerste graad. In een bevraging afgenomen in 2018, geeft meer dan 50% van onze leerlingen in het eerste jaar aan dat het volgen van talentmodules een doorslag heeft gegeven bij het maken van een studiekeuze in het tweede jaar. We zien tevens een dalend effect op het aantal heroriënteringen.

Hoger onderwijs en arbeidsmarkt

Jaarlijks ontvangen we van de verschillende hogescholen en universiteiten de eindresultaten van onze oud-leerlingen. Hieruit blijkt het succes van onze uitgebreide onderwijsloopbaanbegeleiding die reeds start vanaf het eerste jaar. Hiernaast stellen we vast dat onze TSO en BSO-leerlingen sterk gewild zijn op de arbeidsmarkt. Zo worden na afloop van stages vaak onmiddellijk vaste arbeidscontracten aangeboden.

Variate in werkvormen

Om onze aanpak wetenschappelijk te onderbouwen, baseren we ons onder andere op onderzoek van John Hattie (2009). In zijn onderzoek ‘Visible learning’ heeft hij 52.637 wereldwijde onderzoeken (ca. 240 miljoen leerlingen) gebundeld en onderzocht welke zaken het meeste effect hebben op het leren. Uit zijn onderzoek blijkt niet enkel directe instructie, maar ook o.a. sociaal leren, het geven van feedback, de relatie leraar-leerling en versnellen een gunstig effect te hebben op leren.

Onze leercoaches professionaliseren zich voortdurend en beperken zich dus niet enkel tot het instructief lesgeven, maar gaan voortdurend op zoek naar variatie in werkvormen en digitale hulpmiddelen om een maximaal leereffect te creëren.

Maatschappelijke tendensen

Volgens een rapport van het McKinsey Global Institute (2018) neemt tegen 2030 het belang exponentieel toe van:
• hogere cognitieve competenties zoals creatief en probleemoplossend denken;
• socio-emotionele competenties zoals samenwerken en initiatief nemen;
• digitale competenties zoals ICT-basisvaardigheid en programmeren.

Onze leercoaches zetten dus niet enkel in op vak– en praktijkkennis, maar ook op 21ste-eeuwse competenties.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is het verschil tussen Flextra en de aanpak in andere scholen?

Onze Flextra-leerlingen behalen op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, net zoals in andere scholen met een studieaanbod B-stroom. Inhoudelijk wordt dan ook dezelfde leerstof gezien met aanvulling van verdiepende doelstellingen die de leerlingen en leerkrachten zelf kunnen aanbrengen. De manier waarop deze leerstof wordt gezien is wél anders. In Flextra wordt beduidend minder gedoceerd. Dit betekent dat de leercoach minder aan het woord is. De leerlingen gaan alleen of in groepjes zelfstandig op zoek naar antwoorden op vragen gerelateerd aan de leerstof. Dit verhoogt zowel de betrokkenheid, als de motivatie bij onze leerlingen. Ook de manier waarop onze leerlingen de leerstof verwerken is anders. Zo leggen onze leerlingen toetsen niet steeds op een klassieke manier af, maar moeten ze regelmatig op een creatieve manier tonen dat ze de leerstof onder de knie hebben (presentatie, poster …), leggen onze leerlingen regelmatig leerstof aan elkaar uit …

Verder zijn er nog enkele verschillen. Zo hebben de leerlingen van Flextra minder leercoaches en neemt een kernteam hen mee op pad in hun cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling. De leerlingen blijven voor veel vakken in hun eigen klaslokaal, waar de leerlingen ook een bakje hebben om hun cursussen in achter te laten.

Flextra heeft naast aandacht voor kennis, ook veel aandacht voor sociale, culturele en emotionele vaardigheden bij leerlingen. Zo bereiken we met Flextra-leerlingen niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken zij na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen zoals probleemoplossend denken, samenwerken …

Ook het forum, de driedaagse en de klasraad komen enkel in Flextra voor.

Wat is het voordeel van minder leercoaches?

Onze Flextra-leerlingen behalen op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, net zoals in andere scholen met een studieaanbod B-stroom. Inhoudelijk wordt dan ook dezelfde leerstof gezien met aanvulling van verdiepende doelstellingen die de leerlingen en leercoaches zelf kunnen aanbrengen. De manier waarop deze leerstof wordt gezien is wél anders. In Flextra wordt beduidend minder gedoceerd. Dit betekent dat de leercoach minder aan het woord is. De leerlingen gaan alleen of in groepjes zelfstandig op zoek naar antwoorden op vragen gerelateerd aan de leerstof. Dit verhoogt zowel de betrokkenheid, als de motivatie bij onze leerlingen. Ook de manier waarop onze leerlingen de leerstof verwerken is anders. Zo leggen onze leerlingen toetsen niet steeds op een klassieke manier af, maar moeten ze regelmatig op een creatieve manier tonen dat ze de leerstof onder de knie hebben (presentatie, poster …), leggen onze leerlingen regelmatig leerstof aan elkaar uit …

Verder zijn er nog enkele verschillen. Zo hebben de leerlingen van Flextra minder leercoaches en neemt een kernteam hen mee op pad in hun cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling. De leerlingen blijven voor veel vakken in hun eigen klaslokaal, waar de leerlingen ook een bakje hebben om hun cursussen in achter te laten.

Flextra heeft naast aandacht voor kennis, ook veel aandacht voor sociale, culturele en emotionele vaardigheden bij leerlingen. Zo bereiken we met Flextra-leerlingen niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken zij na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen zoals probleemoplossend denken, samenwerken …

Ook het forum, de driedaagse en de klasraad komen enkel in Flextra voor.

Wat is het forum?

In januari en juni is er een forum. Leerlingen tonen tijdens het forum aan ouders, familie en vrienden wat ze het afgelopen half schooljaar geleerd hebben. Op een markt met kraampjes dagen de leerlingen de ouders uit in verschillende spelletjes, quizzen en leerrijke opdrachten.

Wat is de driedaagse?

Om de twee jaar gaan alle leerlingen van Flextra op driedaagse. Dit is telkens tijdens de drie dagen voor de Paasvakantie. De locatie is telkens op een andere plaats in België. De leerlingen bereiden zelf de activiteiten voor.