1ste jaar A-stroom

Welkom in ons 1ste jaar A-stroom!

Zit jij in het vijfde of zesde leerjaar? Dan is deze pagina speciaal voor jou!

Heb je een getuigschrift basisonderwijs? Start dan in 1A Cognosco of 1A op campus Boomgaard. Zo krijg je de ideale voorbereiding op een richting doorstroom of dubbel vanaf het 3de jaar.

Met onze talentenwijzer helpen we je graag op weg!

Stap 1: Kies je voor Latijn, STEM of Talent?

Op onze school kan je in 1A kiezen tussen Latijn, STEM of Talent. Welke past bij jouw talent?

Heb je talent voor taal? Heb je interesse in de geschiedenis en cultuur van de oude Grieken en Romeinen? Luister je graag naar verhalen over goden, helden en monsterlijke wezens?

Kies dan voor vier lesuren Latijn. Naast aandacht voor de grammatica en vocabularium nemen we je mee op ontdekkingstocht door de cultuur van de Romeinen, hun mythen over goden en helden, …

Ben je geïnteresseerd in wetenschap en techniek? Word je geboeid door de wonderen van de natuur en experimenteer je er graag op los? Ga je graag aan de slag met robots en machines en wil je ideeën omzetten in technische constructies?

Wie kiest voor STEM proeft via onze STEM-modules van ons breed STEM-aanbod.

Ontdek onze troeven!

Ben je nog op zoek naar je talent? Weet je nog niet goed wat je later wilt worden?

Kies je voor talent dan proef je via onze talentmodules van ons breed studieaanbod. We zeggen dus niet zomaar ‘Van advocaat tot chef-kok’! Dankzij onze modules kan je proeven en ontdekken waar jij sterk in bent.

Stap 2: Kies je voor 1A Cognosco of 1A? Doe de test!

Op onze school kan je kiezen tussen onze unieke aanpak in 1A Cognosco of voor onze aanpak in 1A. Welke past bij jouw talent?

Doelgroep 1A Cognosco

 • Neem je graag samen met je leerkracht het stuur in handen?
 • Leer je graag op een creatieve manier?
 • Heb je graag inspraak?
 • Vind je het leuk om af en toe nieuwe leerstof zelf te ontdekken of uit te leggen aan anderen?
 • Leer je graag individueel of in groepjes?
 • Ben je op zoek naar extra uitdaging?

Dan zit je bij 1A Cognosco op de juiste plaats!

Doelgroep 1A

 • Heb je graag dat je leerkracht aan het stuur staat?
 • Leer je liever via een vast lesverloop?
 • Luister je liever naar wat je leerkracht te vertellen heeft?
 • Luister je bij nieuwe leerstof liever naar de leerkracht?
 • Leer je liever klassikaal?
 • Heb je soms nood aan hulp of tijd om de basisleerstof te verwerken?

Dan zit je in 1A op de juiste plaats!

Lessentabel

1A Cognosco Latijn of 1A Latijn

VakkenclusterVakkenUren
TAAL en CULTUURNederlands4
Engels2
Frans3
Geschiedenis en burgerschap2
Levensbeschouwing2
Plastische opvoeding1
Muzikale opvoeding1
Klasraad1
STEMWiskunde4
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2
Techniek2
Lichamelijke opvoeding2
LATIJNLatijn4
TOTAAL32

De lessen voor de leerlingen 1A en 1A Cognosco Latijn gaan door op campus Boomgaard.

1A Cognosco STEM of 1A STEM

VakkenclusterVakkenUren
TAAL en CULTUURNederlands4
Engels2
Frans3
Geschiedenis en burgerschap2
Levensbeschouwing2
Plastische opvoeding1
Muzikale opvoeding1
Klasraad1
STEMWiskunde4
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2
Techniek2
Lichamelijke opvoeding2
STEM-MODULES2
ONDERZOEK2
TOTAAL32

De lessen voor de leerlingen 1A en 1A Cognosco STEM gaan door op campus Boomgaard. Afhankelijk van de STEM-module die je kiest, ga je met de schoolbus twee uur per week naar campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica, …

1A Cognosco Talent of 1A Talent

VakkenclusterVakkenUren
TAAL en CULTUURNederlands4
Engels2
Frans3
Geschiedenis en burgerschap2
Levensbeschouwing2
Plastische opvoeding1
Muzikale opvoeding1
Klasraad1
STEMWiskunde4
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2
Techniek2
Lichamelijke opvoeding2
TALENTMODULES2
ONDERZOEK2
TOTAAL32

De lessen voor de leerlingen 1A en 1A Cognosco Talent gaan door op campus Boomgaard. Afhankelijk van de talentmodule die je kiest, ga je met de schoolbus twee uur per week naar campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica, fotostudio, …

Wat na het 1ste jaar A-stroom?

Dankzij ons ruim studieaanbod kan je vanaf het tweede jaar A-stroom kiezen uit acht verschillende basisopties. Je kan bovendien kiezen tussen 2A of onze unieke aanpak 2A Cognosco.

De basisopties STEM-wetenschappen en STEM-technieken gaan elke maandag door op campus Zenit.

2A of 2A Cognosco Klassieke talen2A of 2A Cognosco Voeding en horeca uniek
2A of 2A Cognosco Moderne talen en wetenschappen2A of 2A Cognosco STEM-wetenschappen
2A of 2A Cognosco Economie en organisatie2A of 2A Cognosco STEM-technieken: Grafische communicatie en media uniek
2A of 2A Cognosco Maatschappij en welzijn2A of 2A Cognosco STEM-technieken: Mechanica-elektriciteit

Onze aanpak

WAT je moet leren staat vast en is op elke school hetzelfde. Op WELKE manier je leert, is op elke school anders.

Op onze school kan je kiezen tussen onze unieke aanpak in 1A Cognosco of voor onze aanpak in 1A. Welke past bij jouw talent?

‘Ik mag zelf kiezen of ik de instructiemomenten volg of de leerstof zelfstandig verwerk. Als ik nog moeite heb, volg ik de les. Lukt het al vlot, dan werk ik al verder en dat is veel fijner!‘

Nina, 12 jaar

Onze aanpak in 1A Cognosco

Onze unieke aanpak

In Cognosco koppelen we de lessen aan de leefwereld en interesses van onze leerlingen. Je gaat alleen, of in groep, op zoek naar juiste antwoorden. Je leerkracht coacht je in deze ontdekkingstocht.

Cognosco is een logisch vervolg na Freinet, maar is zeker geen noodzakelijke vooropleiding.

Samen kun je meer

In de klas zit je met in groepjes aan één ‘eiland’. Je werkt dus regelmatig samen. Ook moet je elkaar helpen.

Ben jij goed in wiskunde en iemand anders goed in Frans? Samen lukt het ongetwijfeld.

Vertrouwde leercoaches

Je leerkrachten geven vaak meer dan één vak aan je klas. Hierdoor leren ze je sneller en beter kennen, net zoals in de lagere school.

Omdat je minder leerkrachten hebt, dagen we je ook regelmatig uit via vakoverschrijdende projecten.

Creativiteit ten top

Binnen Cognosco zoeken je leerkrachten een balans tussen uitleg en uitdagende opdrachten waarbij je op een actieve, onderzoekende en sociale manier tot leren komt.

Naast klassieke testen toon je regelmatig op een creatieve manier dat je de leerstof verwerkt hebt. Zo moet je ook wel eens een toneeltje maken, een poster ontwerpen of zelf een presentatie geven over een leerstofdeel aan je klasgenoten.

Ouderbetrokkenheid

Als Cognosco-leerling ben je fier en trots op onze school en laat je graag zien wat je geleerd hebt.

Om dit te tonen, worden je ouders elk jaar uitgenodigd op ons forum.

Uitdagend

Durf jij de lat wat hoger te leggen? Door onze zelfsturende en onderzoekende aanpak word je extra uitgedaagd.

Naast de basis krijg je waar nodig verdiepingsleerstof. Zo word je ideaal voorbereid op een richting doorstroom of dubbel in de tweede graad.

Onze aanpak in 1A

Leerkracht aan het stuur

In 1A nemen je leerkrachten het voortouw. Je leerkracht bepaalt het lesverloop en samen met je klasgenoten volg je de uitleg van je leerkracht.

Hierna maak je klassikaal, in groepjes of individueel oefeningen. Tijdens het oefenen is je leerkracht er om je te begeleiden en ondersteunen.

Uitdagen waar kan, ondersteunen waar nodig!

Op de momenten dat je geen talentmodule volgt, gaan we met remediëring of verdieping aan de slag.

Kan je al goed mee met de leerstof? Via uitdagende projecten dagen we je uit om oplossingen te bedenken voor complexe problemen.

Heb je wat meer moeite met wiskunde, Nederlands of Frans? We geven je extra tijd en herhaling om de leerstof te verwerken en in te oefenen.

Op deze manier zorgen we voor een stevige basis om in de tweede graad te kiezen voor een richting dubbel of doorstroom.

Klasraad

Eén uur per week staan jullie als klas, samen met jullie klascoach, stil bij hoe jij je voelt in de klas en op onze school. Hiernaast geven we je inspraak en denk je mee na over onze warme school.

Onderzoek

Tijdens onderzoek ga je projectmatig aan de slag. We leren je werken met verschillende digitale tools. Verder staan we stil bij het leren voeren van een onderzoek, begeleiden we je in het maken van een goede studiekeuze en ondersteunen we je bij leren leren. 

Talentmodules

Dankzij het ruimte studieaanbod op onze school kan je per schooljaar vijf verschillende talentmodules kiezen (telkens vijf weken). Zo kan je proeven uit de verschillende studiegebieden van het tweede jaar en ontdekken waar jij talent voor hebt.

LatijnEconomie en organisatieSTEM Technologische wetenschappen 2
WiskundeVoeding en horecaSTEM Programmeren
FransMaatschappij en welzijnSTEM Elektriciteit
EngelsSTEM Natuurwetenschappen 1STEM Voertuigtechnieken
NederlandsSTEM Natuurwetenschappen 2STEM Grafische technieken 1
STEM Technologische wetenschappen 1STEM Grafische technieken 2

STEM-modules

Twee uur per week dagen we je extra uit aan de hand van STEM-modules. Zelfonderzoekend dompelen we je onder in de wereld van wetenschap en techniek. Per schooljaar volg je vijf verschillende STEM-modules (telkens vijf weken). Hierbij kom je terecht in onze meest krachtige en innovatieve STEM-omgeving met robots, 3D-printers, lasercutters, … Afhankelijk van de STEM-module die je kiest, ga je met de schoolbus twee uur per week naar campus Zenit.

WiskundeSTEM Programmeren
STEM Natuurwetenschappen 1STEM Elektriciteit
STEM Natuurwetenschappen 2STEM Voertuigtechnieken
STEM Technologische wetenschappen 1STEM Grafische technieken 1
STEM Technologische wetenschappen 2STEM Grafische technieken 2

Levensbeschouwing

Talentenschool Turnhout is een pluralistische school. Je kan op onze school kiezen uit verschillende levensbeschouwingen.

Eigen laptop in de klas

Alle leerlingen werken met een eigen laptop in de klas.

Als school willen we immers onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. De nieuwe eindtermen besteden bovendien extra aandacht aan het bereiken van digitale competenties bij alle leerlingen.

Dankzij de Digisprong kunnen we voor al onze leerlingen op een laagdrempelige manier een ICT-toestel ter beschikking stellen. Ouders tekenen hiervoor een brief en betalen via de schoolfacturatie een jaarlijks bedrag van 60 euro (36,15 euro als verzekering en 23,85 euro voor Academic Software).

Wens je verder meer informatie? Neem gerust contact op met de school.

Dagindeling

Vanaf 8.00 u zijn de leerlingen welkom op onze school.

Tijdens de middagpauze voorzien we voor de leerlingen middagactiviteiten zodanig dat ze elkaar beter kunnen leren kennen door sport, spel en ontspanning (bv. voetbal, crea, lezen, schaken, gezelschapsspelletjes, volksdans …).

Om 15.25 u of 16.15 u eindigen de lessen. De leerlingen die wensen, kunnen tot 17.00 u deelnemen aan de naschoolse studie.

LesuurUren
18.20 - 9.10 u
29.10 - 10.00 u
pauze
310.15 - 11.05 u
411.05 - 11.55 u
middagpauze
512.45 - 13.35 u
613.35 - 14.25 u
pauze
714.35 - 15.25 u
815.25 - 16.15 u

Naschoolse studie

Tussen 15.25 u en 17.00 u bieden we naschoolse studie aan onder begeleiding van onze leercoaches. Dit is niet verplicht, maar wel handig voor leerlingen die nood hebben aan begeleiding bij hun huiswerk, op hun bus moeten wachten of ouders hebben die langer moeten werken.

Onze belofte

Talentenschool Turnhout kent een rijke geschiedenis met betrekking tot innovatief onderwijs. Net zoals de maatschappij evolueert, evolueert ook ons onderwijs mee. Zo zijn we reeds in 2009 gestart met onze aanpak Cognosco.

Om ons innovatief onderwijs verder vorm te geven, baseren we onze aanpak steeds op praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke literatuur en kiezen we bewust voor datgene dat werkt. We bevragen op regelmatige basis ouders en leerlingen, nemen deel aan paralleltoetsen, monitoren slaagcijfers van onze oud-leerlingen en onderhouden nauwe contacten met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven.

Om onze kwaliteit te bewaken, beperken we het leerlingenaantal in 1A tot 120 leerlingen (20-tal leerlingen per klas).

‘Projectwerk vind ik altijd heel fijn. De afwisseling tussen samenwerken, alleen werken, opzoeken en iets maken, motiveert me. Binnen de cluster talen ben ik een uitblinker in Engels.‘

Marten, 13 jaar