1ste jaar B-stroom

Welkom in het 1ste jaar B-stroom!

Zit jij in het vijfde of zesde leerjaar? Dan is deze pagina speciaal voor jou!

In het eerste jaar B-stroom kan je op onze school kiezen tussen twee studierichtingen: 1B Talent op campus Boomgaard en en 1B Talent op campus Zenit. Vanaf het tweede jaar heb je keuze uit vijf verschillende basisopties.

Benieuwd naar onze unieke aanpak? Lees dan snel verder of kom je persoonlijk even voorstellen op één van onze infodagen!

Infodagen en proeflessen Ik wil nu INSCHRIJVEN!

Onze lessentabellen

1B Talent (campus Boomgaard)

Heb je interesse in zorg voor anderen? Wil je gasten culinair verwennen? Of heb je dollartekens in je ogen?

Kies dan voor 1B op campus Boomgaard.

Via onze praktijkmodules laten we je wekelijks proeven van verzorging, hotel en economie.

VakkenclusterUrenVakken
PROJECT ALGEMENE VAKKEN9wiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
FRANS2
ENGELS2
CREA2Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
ONDERZOEK2
PRAKTIJKMODULES
Maatschappij en welzijn: Verzorging2
Economie en organisatie2
Voeding en horeca: Restaurant en keuken2
STEM-technieken3
TOTAAL32

De lessen voor de leerlingen 1B Talent (campus Boomgaard) gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we over professionele keukens, goed uitgeruste verzorgingslokalen en didactische keukens en over een economisch leercentrum.

1B Talent (campus Zenit)

Graag bezig met je handen? Heb je talent voor techniek? Of ben je een creatieve duizendpoot?

Kiezen dan voor 1B op campus Zenit.

Via onze praktijkmodules laten we je wekelijks proeven van elektriciteit, mechanica, hout, printmedia en kunst.

VakkenclusterUrenVakken
PROJECT ALGEMENE VAKKEN9wiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
FRANS2
ENGELS2
CREA2Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
ONDERZOEK2
PRAKTIJKMODULES
STEM-technieken: Elektriciteit2
STEM-technieken: Mechanica2
STEM-technieken: Hout2
Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia3
TOTAAL32

De lessen voor de leerlingen 1B Talent (campus Zenit) gaan door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica, CNC-machines, automatisatiemodules …

Onze aanpak

WAT je moet leren staat vast en is op elke school hetzelfde. Op WELKE manier je leert, is op elke school anders.

Maak kennis met onze unieke Flextra-aanpak!

‘Ik mag zelf kiezen of ik de instructiemomenten volg of de leerstof zelfstandig verwerk. Als ik nog moeite heb, volg ik de les. Lukt het al vlot, dan werk ik al verder en dat is veel fijner!‘

Nina, 12 jaar

Onze Flextra-aanpak

Je leerkrachten geven de algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde en natuurwetenschappen volgens onze Flextra-aanpak.

Hierbij hanteren ze een individuele aanpak om je maximaal te ondersteunen en uit te dagen. Hiernaast wordt er binnen Flextra hard gewerkt aan een positieve klassfeer en je goed voelen op school.

Vertrouwd team van leerkrachten

In 1B krijg je les van een klein team van leerkrachten. Omdat je minder leerkrachten hebt, leer je elkaar sneller en beter kennen, net zoals in de lagere school.

Maximale ondersteuning

Je zit met 11 klasgenoten in één klas. Hierdoor hebben je leerkrachten meer tijd om je te helpen en extra uitleg te geven.

Heb je tijd over of kan je een vak al goed? Dankzij onze individuele aanpak blijf je uitgedaagd!

Extra uren praktijk

Naast je Flextra-vakken krijg je op onze school 9 uur per week praktijk.

Je handen uit de mouwen steken en actief aan de slag gaan? Het kan op onze school vanaf het 1ste jaar!

Klasraad

Eén uur per week staan jullie als klas, samen met jullie klascoach, stil bij hoe jij je voelt in de klas en op onze school. Hiernaast geven we je inspraak en denk je mee na over onze warme school.

Onderzoek

Tijdens onderzoek ga je projectmatig aan de slag. We leren je werken met verschillende digitale tools. Verder staan we stil bij het leren voeren van een onderzoek, begeleiden we je in het maken van een goede studiekeuze en ondersteunen we je bij leren leren. 

Praktijkmodules

Bovenop de basisvorming volg je negen lesuren per week praktijkmodules. Zit je op campus Boomgaard dan ligt de focus op o.a. verzorging, economie & organisatie en restaurant & keuken. Op campus Zenit leggen we de nadruk op o.a. STEM Elektriciteit, STEM Hout, STEM Mechanica en Kunst en creatie – STEM Printmedia. Zo kan je proeven en ontdekken waar je sterk in bent en gericht een keuze maken vanaf het tweede jaar.

Levensbeschouwing

Talentenschool Turnhout is een pluralistische school. Je kan op onze school kiezen uit verschillende levensbeschouwingen.

Eigen laptop in de klas

Alle leerlingen werken met een eigen laptop in de klas.

Als school willen we immers onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. De nieuwe eindtermen besteden bovendien extra aandacht aan het bereiken van digitale competenties bij alle leerlingen.

Dankzij de Digisprong kunnen we voor al onze leerlingen op een laagdrempelige manier een ICT-toestel ter beschikking stellen. Ouders tekenen hiervoor een brief en betalen via de schoolfacturatie een jaarlijks bedrag van 60 euro (36,15 euro als verzekering en 23,85 euro voor Academic Software).

Wens je verder meer informatie? Neem gerust contact op met de school.

Dagindeling

Vanaf 8.00 u zijn de leerlingen welkom op onze school.

Tijdens de middagpauze voorzien we voor de leerlingen middagactiviteiten zodanig dat ze elkaar beter kunnen leren kennen door sport, spel en ontspanning (bv. voetbal, crea, lezen, schaken, gezelschapsspelletjes, volksdans …).

Om 15.25 u of 16.15 u eindigen de lessen. De leerlingen die wensen, kunnen tot 17.00 u deelnemen aan de naschoolse studie.

LesuurUren
18.20 - 9.10 u
29.10 - 10.00 u
pauze
310.15 - 11.05 u
411.05 - 11.55 u
middagpauze
512.45 - 13.35 u
613.35 - 14.25 u
pauze
714.35 - 15.25 u
815.25 - 16.15 u

Naschoolse studie

Tussen 15.25 u en 17.00 u bieden we naschoolse studie aan onder begeleiding van onze leercoaches. Dit is niet verplicht, maar wel handig voor leerlingen die nood hebben aan begeleiding bij hun huiswerk, op hun bus moeten wachten of ouders hebben die langer moeten werken.

Onze belofte

Talentenschool Turnhout kent een rijke geschiedenis met betrekking tot innovatief onderwijs. Net zoals de maatschappij evolueert, evolueert ook ons onderwijs mee. Zo zijn we reeds in 2016 gestart met onze innovatieve aanpak Flextra.

Om ons innovatief onderwijs verder vorm te geven, baseren we onze aanpak steeds op praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke literatuur en kiezen we bewust voor datgene dat werkt. We bevragen op regelmatige basis ouders en leerlingen, nemen deel aan paralleltoetsen, monitoren slaagcijfers van onze oud-leerlingen en onderhouden nauwe contacten met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven.

Om onze kwaliteit te bewaken, beperken we het leerlingenaantal 1B tot 36 (campus Boomgaard) en tot 24 (campus Zenit) (12 leerlingen per klas).

‘Projectwerk vind ik altijd heel fijn. De afwisseling tussen samenwerken, alleen werken, opzoeken en iets maken, motiveert me. Binnen de cluster talen ben ik een uitblinker in Engels.‘

Marten, 13 jaar