1ste jaar B-stroom

Welkom in het 1ste jaar B-stroom!

Zit jij in het vijfde of zesde leerjaar? Dan is deze pagina speciaal voor jou!

In het eerste jaar B-stroom kan je op onze school kiezen tussen twee studierichtingen: 1B Talent op campus Boomgaard en en 1B Talent op campus Zenit. Vanaf het tweede jaar heb je keuze uit vijf verschillende basisopties.

Benieuwd naar onze unieke aanpak? Lees dan snel verder of kom je persoonlijk even voorstellen op één van onze infodagen!

Infodagen en proeflessen Ik wil nu INSCHRIJVEN!

Onze lessentabellen

VakkenclusterUrenVakken
PROJECT ALGEMENE VAKKEN9wiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
FRANS2
ENGELS2
CREA2Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
ONDERZOEK2
PRAKTIJKMODULES
Maatschappij en welzijn: Verzorging2
Economie en organisatie2
Voeding en horeca: Restaurant en keuken2
STEM-technieken3
TOTAAL32

Doelgroep 1B Talent (campus Boomgaard)

Bovenop de basisvorming volg je negen lesuren per week praktijkmodules. Je volgt o.a. verzorging, economie & organisatie en restaurant & keuken. We laten je hierin proeven en ontdekken waar je sterk in bent, zodanig dat je gericht een keuze kan maken vanaf het tweede jaar. Je volgt les op campus Boomgaard. Vanaf het tweede jaar kies je best een studierichting in de zachte sector (zie studieaanbod).

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1B Talent (campus Boomgaard) gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we over professionele keukens, goed uitgeruste verzorgingslokalen en didactische keukens en over een economisch leercentrum.

VakkenclusterUrenVakken
PROJECT ALGEMENE VAKKEN9wiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
FRANS2
ENGELS2
CREA2Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
ONDERZOEK2
PRAKTIJKMODULES
STEM-technieken: Elektriciteit2
STEM-technieken: Mechanica2
STEM-technieken: Hout2
Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia3
TOTAAL32

Doelgroep 1B Talent (campus Zenit)

Bovenop de basisvorming volg je negen lesuren per week praktijkmodules. Je volgt o.a. STEM Elektriciteit, STEM Hout, STEM Mechanica en Kunst en creatie – STEM Printmedia. We laten je hierin proeven en ontdekken waar je sterk in bent, zodanig dat je gericht een keuze kan maken vanaf het tweede jaar. Je volgt les op campus Zenit. Vanaf het tweede jaar kies je best een studierichting in de harde sector (zie studieaanbod).

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1B Talent (campus Zenit) gaan door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica, CNC-machines, automatisatiemodules …

Onze aanpak

WAT je moet leren staat vast en is op elke school hetzelfde. Op WELKE manier je leert, is op elke school anders.

De meeste lessen volg je in je eigen klaslokaal. Bij individueel of groepswerk kan je terecht in onze agora. Afhankelijk van de leerstof geeft de leerkracht uitleg of neem je meer en meer je eigen leerproces in handen. Zo word je voortdurend uitgedaagd en kunnen we inspelen op je talent. Hiernaast zijn onze vaklokalen uitgerust met de nieuwste technologieën wat levensecht leren mogelijk maakt. Je laptop gebruik je ter ondersteuning van je lessen.

We geven met een klein en gemotiveerd team van leerkrachten les in elke klasgroep. Dit betekent dat je niet voor elk vak een andere mevrouw of meneer krijgt. Zo bouwen we aan een positieve en sterke band tussen de klas en de leerkrachten en zetten we in op een vertrouwde en warme omgeving, net zoals in de lagere school.

‘Ik mag zelf kiezen of ik de instructiemomenten volg of de leerstof zelfstandig verwerk. Als ik nog moeite heb, volg ik de les. Lukt het al vlot, dan werk ik al verder en dat is veel fijner!‘

Nina, 12 jaar

Klasraad

Eén uur per week staan jullie als klas, samen met jullie klascoach, stil bij hoe jij je voelt in de klas en op onze school. Hiernaast geven we je inspraak en denk je mee na over onze warme school.

Onderzoek

Tijdens onderzoek ga je projectmatig aan de slag. We leren je werken met verschillende digitale tools. Verder staan we stil bij het leren voeren van een onderzoek, begeleiden we je in het maken van een goede studiekeuze en ondersteunen we je bij leren leren. 

Praktijkmodules

Bovenop de basisvorming volg je negen lesuren per week praktijkmodules. Zit je op campus Boomgaard dan ligt de focus op o.a. verzorging, economie & organisatie en restaurant & keuken. Op campus Zenit leggen we de nadruk op o.a. STEM Elektriciteit, STEM Hout, STEM Mechanica en Kunst en creatie – STEM Printmedia. Zo kan je proeven en ontdekken waar je sterk in bent en gericht een keuze maken vanaf het tweede jaar.

Levensbeschouwing

Talentenschool Turnhout is een pluralistische school. Je kan op onze school kiezen uit verschillende levensbeschouwingen.

Eigen laptop in de klas

Alle leerlingen werken met een eigen laptop in de klas.

Als school willen we immers onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. De nieuwe eindtermen besteden bovendien extra aandacht aan het bereiken van digitale competenties bij alle leerlingen.

Dankzij de Digisprong kunnen we voor al onze leerlingen op een laagdrempelige manier een ICT-toestel ter beschikking stellen. Ouders tekenen hiervoor een brief en betalen via de schoolfacturatie een jaarlijks bedrag van 60 euro (36,15 euro als verzekering en 23,85 euro voor Academic Software).

Wens je verder meer informatie? Neem gerust contact op met de school.

Dagindeling

Vanaf 8.00 u zijn de leerlingen welkom op onze school.

Tijdens de middagpauze voorzien we voor de leerlingen middagactiviteiten zodanig dat ze elkaar beter kunnen leren kennen door sport, spel en ontspanning (bv. voetbal, crea, lezen, schaken, gezelschapsspelletjes, volksdans …).

Om 15.25 u of 16.15 u eindigen de lessen. De leerlingen die wensen, kunnen tot 17.00 u deelnemen aan de naschoolse studie.

LesuurUren
18.20 - 9.10 u
29.10 - 10.00 u
pauze
310.15 - 11.05 u
411.05 - 11.55 u
middagpauze
512.45 - 13.35 u
613.35 - 14.25 u
pauze
714.35 - 15.25 u
815.25 - 16.15 u

Naschoolse studie

Tussen 15.25 u en 17.00 u bieden we naschoolse studie aan onder begeleiding van onze leercoaches. Dit is niet verplicht, maar wel handig voor leerlingen die nood hebben aan begeleiding bij hun huiswerk, op hun bus moeten wachten of ouders hebben die langer moeten werken.

Onze belofte

Talentenschool Turnhout kent een rijke geschiedenis met betrekking tot innovatief onderwijs. Net zoals de maatschappij evolueert, evolueert ook ons onderwijs mee. Zo zijn we reeds in 2016 gestart met onze innovatieve aanpak Flextra.

Om ons innovatief onderwijs verder vorm te geven, baseren we onze aanpak steeds op praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke literatuur en kiezen we bewust voor datgene dat werkt. We bevragen op regelmatige basis ouders en leerlingen, nemen deel aan paralleltoetsen, monitoren slaagcijfers van onze oud-leerlingen en onderhouden nauwe contacten met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven.

Om onze kwaliteit te bewaken, beperken we het leerlingenaantal 1B tot 36 (campus Boomgaard) en tot 24 (campus Zenit) (12 leerlingen per klas).

‘Projectwerk vind ik altijd heel fijn. De afwisseling tussen samenwerken, alleen werken, opzoeken en iets maken, motiveert me. Binnen de cluster talen ben ik een uitblinker in Engels.‘

Marten, 13 jaar