2de jaar A-stroom

Welkom in ons 2de jaar A-stroom!

In het tweede leerjaar A biedt onze school negen verschillende studierichtingen aan.

2A Klassieke talen2A Economie en organisatie2A STEM-wetenschappen
2A Moderne talen en wetenschappen2A Maatschappij en welzijn2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media uniek
2A Voeding en horeca uniek2A STEM-technieken: Mechanica - elektriciteit

Alle leerlingen volgen in het tweede leerjaar A dezelfde basisvorming (27 uur per week). Afhankelijk van je studiekeuze volg je vijf uur per week richtingspecifieke vakken.

Leerlingen die voor de A-stroom kiezen worden voorbereid op een ASO (doorstroom) of TSO-richting (dubbel).

Benieuwd naar onze unieke aanpak? Lees dan snel verder of kom je persoonlijk even voorstellen op één van onze infodagen!

Infodagen en proeflessen 2022 Download brochure Ik wil nu INSCHRIJVEN!

Onze lessentabellen

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Klassieke talen onderzoek je de Romeinse en Griekse taal en cultuur.

Je leert Latijnse en Griekse teksten begrijpen en verdiept je in de taal, cultuur, kunst, waarden, geschiedenis en maatschappij van de Grieken en Romeinen.

Lessentabel

2A Klassieke talen
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2A Klassieke talen
Latijn4
Grieks1
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Klassieke talen gaan door op campus Boomgaard.

Wat na 2A Klassieke talen?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Latijn (doorstroom – ASO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Moderne talen en wetenschappen onderzoek je twee verschillende domeinen.

Binnen het domein moderne talen onderzoek je hoe mensen door middel van taal tot een specifieke groep en cultuur behoren, je past communicatieve vaardigheden toe in het Nederlands, Frans en Engels en je kan verschillende vormen van fictie onderscheiden.

Binnen het domein wetenschappen maak je kennis met de wetenschappelijke methode en pas je wetenschappelijke vaardigheden toe in het laboratorium. Tijdens laboproeven leer je o.a. waarnemen en besluiten trekken en oefen je verder je wiskundige- en informatievaardigheden.

Lessentabel

2A Moderne talen en wetenschappen
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2A Moderne talen en wetenschappen
Engels1
Frans1
Natuurwetenschappen3
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Moderne talen en wetenschappen gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we over moderne labo’s, STEM-lokalen, robotica …

Wat na 2A Moderne talen en wetenschappen?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Natuurwetenschappen (doorstroom – ASO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Economie en organisatie stimuleren we je ondernemerschap.

Je maakt kennis met de economische kringloop, de consument, ondernemingen en organisaties, de overheid en het buitenland. Je gaat onderzoekend aan de slag met behulp van ICT.

Lessentabel

2A Economie en organisatie
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2A Economie en organisatie
Economie en organisatie5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Economie en organisatie gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we over een economisch leercentrum, zodanig dat je in de meest krachtige leeromgeving kan leren.

Wat na 2A Economie en organisatie?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Economische wetenschappen (doorstroom – ASO), Bedrijf en organisatie (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Maatschappij en welzijn onderzoek je het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties en pas je op een correcte manier sociale en communicatieve vaardigheden toe.

We laten je kennis maken met psychologie, sociologie, pedagogie en biologie en gaan met je in gesprek over je kijk op mens en samenleving.

Je begrijpt het belang van gezondheid en de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke levensstijl.

Lessentabel

2A Maatschappij en welzijn
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2A Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Maatschappij en welzijn gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we in onze nieuwbouw over goed uitgeruste verzorgingslokalen en didactische keukens.

Wat na 2A Maatschappij en welzijn?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Humane wetenschappen (doorstroom – ASO), Maatschappij en welzijn (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Voeding en horeca maak je kennis met de materialen en grondstoffen die nodig zijn in de keuken en zaal.

Je leert koken, bakken, vlees bewerken, bedienen en het ontvangen van gasten. Je past dan ook correcte sociale en communicatieve vaardigheden toe.

Je begrijpt het belang van een gezonde en veilige levensstijl en van evenwichtige voeding en hebt zicht op het economisch belang van horeca.

Lessentabel

2A Voeding en horeca
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2A Voeding en horeca
Voeding en horeca5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Voeding en horeca gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we in onze nieuwbouw over moderne, professionele keukens en restaurant l’ Artimuse.

Wat na 2A Voeding en horeca?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Horeca (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A STEM-wetenschappen verwachten we een onderzoekende houding en heb je aanleg voor wiskunde.

Je formuleert onderzoeksvragen en definieert problemen. Om antwoorden te vinden op je vragen ontwikkel en gebruik je modellen en voer je onderzoeksplannen uit. Je doet waarnemingen op basis van proeven, analyseert en interpreteert gegevens en weet deze wiskundig te benaderen.  Je formuleert verklaringen en oplossingen op basis van gegevens die je verzamelt en rapporteert deze.

Binnen de basisoptie 2A STEM‐wetenschappen ligt de nadruk op onderzoek en het ontwerpen van prototypes. Niettegenstaande kiezen we er als school voor om de prototypes die je tijdens het leerproces maakt, ook effectief te laten uitwerken met onze lasercutters, 3D-printers en robotica.

Lessentabel

2A STEM-wetenschappen
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2A STEM-wetenschappen
Technologische wetenschappen5
TOTAAL32

Locatie

De algemene vakken voor de leerlingen 2A STEM-wetenschappen gaan door op campus Boomgaard. Eén dag per week gaan de praktijklessen door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na 2A STEM-wetenschappen?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Technologische wetenschappen (doorstroom – ASO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media verwachten we een onderzoekende houding. Je bent creatief en ICT-vaardig. Je zit boordevol creatieve ideeën, maar steekt ook graag de handen uit de mouwen. Je vraagt je af hoe drukwerk tot stand komt. Je wil weten hoe een website tot stand komt en hebt interesse voor grafische pakketten zoals Photoshop en Illustrator.

Je formuleert onderzoeksvragen en definieert problemen. Om antwoorden te vinden op je vragen ontwikkel en gebruik je modellen en voer je onderzoeksplannen uit. Je doet waarnemingen op basis van proeven, analyseert en interpreteert gegevens en weet deze wiskundig te benaderen.  Je formuleert verklaringen en oplossingen op basis van gegevens die je verzamelt en rapporteert deze.

Binnen de basisoptie 2A STEM‐technieken ligt de nadruk op het realiseren van prototypes die je tijdens je onderzoek ontwikkelt. Als school beschikken over lasercutters, 3D-printers, drukpersen en robotica om je ontwerpen echt uit te voeren en te maken.

Lessentabel

2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media
Grafische communicatie en media5
TOTAAL32

Locatie

De algemene vakken voor de leerlingen 2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media gaan door op campus Boomgaard. Eén dag per week gaan de praktijklessen door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met computers met grafische softwarepakketten, digitale persen, fotostudio’s,  lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na 2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Grafische technieken (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A STEM-technieken: Mechanica-elektriciteit verwachten we een onderzoekende houding. Je hebt inzicht in elektrische schema’s en je kan detailgericht werken.

Je formuleert onderzoeksvragen en definieert problemen. Om antwoorden te vinden op je vragen ontwikkel en gebruik je modellen en voer je onderzoeksplannen uit. Je doet waarnemingen op basis van proeven, analyseert en interpreteert gegevens en weet deze wiskundig te benaderen.  Je formuleert verklaringen en oplossingen op basis van gegevens die je verzamelt en rapporteert deze.

Binnen de basisoptie 2A STEM‐technieken ligt de nadruk op het realiseren van prototypes die je tijdens je onderzoek ontwikkelt. Als school beschikken over lasercutters, 3D-printers, automatisatiemodules en robotica om je ontwerpen echt uit te voeren en te maken.

Lessentabel

2A STEM-technieken: Mechanica - elektriciteit
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
GODSDIENST OF NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER2
2A STEM-technieken: Mechanica - elektriciteit
Mechanica - elektriciteit5
TOTAAL32

Locatie

De algemene vakken voor de leerlingen 2A STEM-wetenschappen: Mechanica-elektriciteit gaan door op campus Boomgaard. Eén dag per week gaan de praktijklessen door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met computers met specifieke softwarepakketten, lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na 2A STEM-technieken: Mechanica - elektriciteit?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Elektrotechnieken (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Onze aanpak

Je volgt les in een innovatieve leeromgeving. Afhankelijk van de leerstof ga je tijdens de lessen via instructie of activerende werkvormen, samen met je klasgenoten, aan de slag. Je laptop gebruik je functioneel tijdens het leren. Hiernaast zijn onze vaklokalen uitgerust met de nieuwste technologieën wat levensecht leren mogelijk maakt.

We stellen een complementair en gemotiveerd team van leerkrachten samen rond elke klasgroep. In dat kernteam zijn alle vakexpertises aanwezig. Zo bouwen we aan een positieve en sterke band tussen leerkrachten en jij als leerling en zetten we in op een vertrouwde en warme omgeving, net zoals in de lagere school.

‘Ik mag zelf kiezen of ik de instructiemomenten volg of de leerstof zelfstandig verwerk. Als ik nog moeite heb, volg ik de les. Lukt het al vlot, dan werk ik al verder en dat is veel fijner!‘

Nina, 12 jaar

Klasraad

Eén uur per week staan we als klas bewust stil bij het welbevinden van iedereen. We bespreken wat er goed en minder goed loopt en hoe we de klas- en schoolwerking kunnen verbeteren. Tijdens klasraad word je coöperatief betrokken bij de organisatie van de klas en de totstandkoming van de klasafspraken.

Onderzoek

Tijdens onderzoek ga je projectmatig aan de slag. We leren je werken met verschillende digitale tools. Verder staan we stil bij het leren voeren van een onderzoek, begeleiden we je in het maken van een goede studiekeuze en ondersteunen we je bij leren leren.

Burgerschap

Als GO!-school ligt actief burgerschap ons nauw aan het hart. Onze leercoaches stimuleren leerlingen om op een actieve manier vorm te geven aan de samenleving en aan hun plaats hierin. Kritisch denken, democratisch handelen en actief participeren aan onze maatschappij staan centraal!

Levensbeschouwing

Talentenschool Turnhout is een pluralistische school. Je kan op onze school kiezen uit verschillende levensbeschouwingen.

Eigen laptop in de klas

Alle leerlingen werken met een eigen laptop in de klas.

Als school willen we immers onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. De nieuwe eindtermen besteden bovendien extra aandacht aan het bereiken van digitale competenties bij alle leerlingen.

Dankzij de Digisprong kunnen we voor al onze leerlingen op een laagdrempelige manier een ICT-toestel ter beschikking stellen. Ouders tekenen hiervoor een brief en betalen via de schoolfacturatie een jaarlijks bedrag van 40 euro (16,15 euro als verzekering en 23,85 euro voor Academic Software).

Wens je verder meer informatie? Neem gerust contact op met de school.

Dagindeling

Vanaf 8.00 u zijn de leerlingen welkom op onze school. Leerlingen kunnen hierbij kiezen om op de speelplaats te blijven, maar kunnen evenzeer reeds in stilte naar hun klaslokaal gaan (bv. om leerstof te herhalen, te lezen …).

Tijdens de middagpauze voorzien we voor de leerlingen middagactiviteiten zodanig dat ze elkaar beter kunnen leren kennen door sport, spel en ontspanning (bv. voetbal, crea, lezen, schaken, gezelschapsspelletjes, volksdans …).

Om 16.15 u (in uitzonderlijke gevallen om 15.25 u) eindigen de lessen. De leerlingen die wensen, kunnen tot 17.00 u deelnemen aan de naschoolse studie.

LesuurUren
18.20 - 9.10 u
29.10 - 10.00 u
pauze
310.15 - 11.05 u
411.05 - 11.55 u
middagpauze
512.45 - 13.35 u
613.35 - 14.25 u
pauze
714.35 - 15.25 u
815.25 - 16.15 u

Naschoolse studie

Tussen 15.25 u en 17.00 u bieden we naschoolse studie aan onder begeleiding van onze leercoaches. Dit is niet verplicht, maar wel handig voor leerlingen die nood hebben aan begeleiding bij hun huiswerk, op hun bus moeten wachten of ouders hebben die langer moeten werken.

Onze belofte

Talentenschool Turnhout kent een rijke geschiedenis met betrekking tot innovatief onderwijs. Net zoals de maatschappij evolueert, evolueert ook ons onderwijs mee. Zo zijn we reeds in 2009 gestart met onze innovatieve aanpak Cognosco.

Om ons innovatief onderwijs verder vorm te geven, baseren we onze aanpak steeds op praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke literatuur en kiezen we bewust voor datgene dat werkt. We bevragen op regelmatige basis ouders en leerlingen, nemen deel aan paralleltoetsen, monitoren slaagcijfers van onze oud-leerlingen en onderhouden nauwe contacten met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven.

‘Projectwerk vind ik altijd heel fijn. De afwisseling tussen samenwerken, alleen werken, opzoeken en iets maken, motiveert me. Binnen de cluster talen ben ik een uitblinker in Engels.‘

Marten, 13 jaar