2de jaar A-stroom

Welkom in ons 2de jaar A-stroom!

In het tweede leerjaar A biedt onze school negen verschillende studierichtingen aan.

2A Klassieke talen2A Economie en organisatie2A STEM-wetenschappen
2A Moderne talen en wetenschappen2A Maatschappij en welzijn2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media uniek
2A Freinetpedagogie uniek
2A Voeding en horeca uniek2A STEM-technieken: Mechanica - elektriciteit

Alle leerlingen volgen in het tweede leerjaar A dezelfde basisvorming (27 uur per week). Afhankelijk van je studiekeuze volg je vijf uur per week richtingspecifieke vakken.

Leerlingen die voor de A-stroom kiezen worden voorbereid op een ASO (doorstroom) of TSO-richting (dubbel).

‘In de Talentenschool krijgen mijn kinderen les van een gemotiveerd kernteam van leercoaches. Door hun warme en laagdrempelige aanpak, voelden ze zich bij de overstap van lager naar secundair dan ook onmiddellijk thuis. Ook als ouder voel ik me steeds welkom.‘

Peter, papa van Wiebe en Ferre

Onze lessentabellen

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Klassieke talen onderzoek je de Romeinse en Griekse taal en cultuur.

Je leert Latijnse en Griekse teksten begrijpen en verdiept je in de taal, cultuur, kunst, waarden, geschiedenis en maatschappij van de Grieken en Romeinen.

Lessentabel

2A Klassieke talen
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A Klassieke talen
Latijn4
Grieks1
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Klassieke talen gaan door op campus Boomgaard.

Wat na 2A Klassieke talen?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Latijn (doorstroom – ASO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Moderne talen en wetenschappen onderzoek je twee verschillende domeinen.

Binnen het domein moderne talen onderzoek je hoe mensen door middel van taal tot een specifieke groep en cultuur behoren, je past communicatieve vaardigheden toe in het Nederlands, Frans en Engels en je kan verschillende vormen van fictie onderscheiden.

Binnen het domein wetenschappen maak je kennis met de wetenschappelijke methode en pas je wetenschappelijke vaardigheden toe in het laboratorium. Tijdens laboproeven leer je o.a. waarnemen en besluiten trekken en oefen je verder je wiskundige- en informatievaardigheden.

Lessentabel

2A Moderne talen en wetenschappen
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A Moderne talen en wetenschappen
Engels1
Frans1
STEM3
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Moderne talen en wetenschappen gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we over moderne labo’s, STEM-lokalen, robotica …

Wat na 2A Moderne talen en wetenschappen?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Natuurwetenschappen (doorstroom – ASO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Alle leerlingen kunnen de basisoptie 2A Freinetpedagogie kiezen, zowel leerlingen met ervaring in methodeonderwijs als leerlingen zonder die ervaring.

Binnen de basisoptie 2A Freinetpedagogie krijg je de kans om je breed te oriënteren en zetten we bovenop de basisvorming verder in op zelfsturing en eigenaarschap tijdens het leerproces.

Tijdens onderzoek kies je je eigen leerdoelen. We reiken je (freinet-)technieken aan om je onderzoek tot een goed einde te brengen.

Je maakt kennis met verschillende vormen van expressie en democratische besluitvorming. Je verdiept je in verschillende burgerschapscompetenties en leert op een coöperatieve manier samenwerken, debatteren en omgaan met conflictsituaties.

Lessentabel

2A Freinetpedagogie
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A Freinetpedagogie
Freinetpedagogie5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Freinetpedagogie gaan door op campus Boomgaard. Afhankelijk van het onderzoek waaraan de leerlingen werken, is het mogelijk dat er buitenschoolse activiteiten plaatsvinden.

Wat na 2A Freinetpedagogie?

Na 2A Freinetpedagogie liggen in de tweede graad alle mogelijkheden open. Je kan kiezen voor de studierichting Natuurwetenschappen (doorstroom – ASO), Economische wetenschappen (doorstroom – ASO), Humane wetenschappen (doorstroom – ASO), Technologische wetenschappen (doorstroom – ASO) of één van onze andere studierichtingen uit de dubbele (TSO) finaliteit.

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Economie en organisatie stimuleren we je ondernemerschap.

Je maakt kennis met de economische kringloop, de consument, ondernemingen en organisaties, de overheid en het buitenland. Je gaat onderzoekend aan de slag met behulp van ICT.

Lessentabel

2A Economie en organisatie
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A Economie en organisatie
Economie en organisatie5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Economie en organisatie gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we over een economisch leercentrum, zodanig dat je in de meest krachtige leeromgeving kan leren.

Wat na 2A Economie en organisatie?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Economische wetenschappen (doorstroom – ASO), Bedrijf en organisatie (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Maatschappij en welzijn onderzoek je het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties en pas je op een correcte manier sociale en communicatieve vaardigheden toe.

We laten je kennis maken met psychologie, sociologie, pedagogie en biologie en gaan met je in gesprek over je kijk op mens en samenleving.

Je begrijpt het belang van gezondheid en de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke levensstijl.

Lessentabel

2A Maatschappij en welzijn
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Maatschappij en welzijn gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we in onze nieuwbouw over goed uitgeruste verzorgingslokalen en didactische keukens.

Wat na 2A Maatschappij en welzijn?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Humane wetenschappen (doorstroom – ASO), Maatschappij en welzijn (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A Voeding en horeca maak je kennis met de materialen en grondstoffen die nodig zijn in de keuken en zaal.

Je leert koken, bakken, vlees bewerken, bedienen en het ontvangen van gasten. Je past dan ook correcte sociale en communicatieve vaardigheden toe.

Je begrijpt het belang van een gezonde en veilige levensstijl en van evenwichtige voeding en hebt zicht op het economisch belang van horeca.

Lessentabel

2A Voeding en horeca
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A Voeding en horeca
Voeding en horeca5
TOTAAL32

Locatie

De lessen voor de leerlingen 2A Voeding en horeca gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we in onze nieuwbouw over moderne, professionele keukens en restaurant l’ Artimuse.

Wat na 2A Voeding en horeca?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Horeca (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A STEM-wetenschappen verwachten we een onderzoekende houding en heb je aanleg voor wiskunde.

Je formuleert onderzoeksvragen en definieert problemen. Om antwoorden te vinden op je vragen ontwikkel en gebruik je modellen en voer je onderzoeksplannen uit. Je doet waarnemingen op basis van proeven, analyseert en interpreteert gegevens en weet deze wiskundig te benaderen.  Je formuleert verklaringen en oplossingen op basis van gegevens die je verzamelt en rapporteert deze.

Binnen de basisoptie 2A STEM‐wetenschappen ligt de nadruk op onderzoek en het ontwerpen van prototypes. Niettegenstaande kiezen we er als school voor om de prototypes die je tijdens het leerproces maakt, ook effectief te laten uitwerken met onze lasercutters, 3D-printers en robotica.

Lessentabel

2A STEM-wetenschappen
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A STEM-wetenschappen
Technologische wetenschappen5
TOTAAL32

Locatie

De algemene vakken voor de leerlingen 2A STEM-wetenschappen gaan door op campus Boomgaard. Eén dag per week gaan de praktijklessen door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na 2A STEM-wetenschappen?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Technologische wetenschappen (doorstroom – ASO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media verwachten we een onderzoekende houding. Je bent creatief en ICT-vaardig. Je zit boordevol creatieve ideeën, maar steekt ook graag de handen uit de mouwen. Je vraagt je af hoe drukwerk tot stand komt. Je wil weten hoe een website tot stand komt en hebt interesse voor grafische pakketten zoals Photoshop en Illustrator.

Je formuleert onderzoeksvragen en definieert problemen. Om antwoorden te vinden op je vragen ontwikkel en gebruik je modellen en voer je onderzoeksplannen uit. Je doet waarnemingen op basis van proeven, analyseert en interpreteert gegevens en weet deze wiskundig te benaderen.  Je formuleert verklaringen en oplossingen op basis van gegevens die je verzamelt en rapporteert deze.

Binnen de basisoptie 2A STEM‐technieken ligt de nadruk op het realiseren van prototypes die je tijdens je onderzoek ontwikkelt. Als school beschikken over lasercutters, 3D-printers, drukpersen en robotica om je ontwerpen echt uit te voeren en te maken.

Lessentabel

2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media
Grafische communicatie en media5
TOTAAL32

Locatie

De algemene vakken voor de leerlingen 2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media gaan door op campus Boomgaard. Eén dag per week gaan de praktijklessen door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met computers met grafische softwarepakketten, digitale persen, fotostudio’s,  lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na 2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Grafische technieken (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Doelgroep

Binnen de basisoptie 2A STEM-technieken: Mechanica-elektriciteit verwachten we een onderzoekende houding. Je hebt inzicht in elektrische schema’s en je kan detailgericht werken.

Je formuleert onderzoeksvragen en definieert problemen. Om antwoorden te vinden op je vragen ontwikkel en gebruik je modellen en voer je onderzoeksplannen uit. Je doet waarnemingen op basis van proeven, analyseert en interpreteert gegevens en weet deze wiskundig te benaderen.  Je formuleert verklaringen en oplossingen op basis van gegevens die je verzamelt en rapporteert deze.

Binnen de basisoptie 2A STEM‐technieken ligt de nadruk op het realiseren van prototypes die je tijdens je onderzoek ontwikkelt. Als school beschikken over lasercutters, 3D-printers, automatisatiemodules en robotica om je ontwerpen echt uit te voeren en te maken.

Lessentabel

2A STEM-technieken: Mechanica - elektriciteit
VakkenclusterVakkenUren
Basisvorming
TAAL en CULTUURNederlands
Engels
Frans
geschiedenis
10
STEMwiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
8
ONDERZOEK2
ECONOMIE1
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
2A STEM-technieken: Mechanica - elektriciteit
Mechanica - elektriciteit5
TOTAAL32

Locatie

De algemene vakken voor de leerlingen 2A STEM-wetenschappen: Mechanica-elektriciteit gaan door op campus Boomgaard. Eén dag per week gaan de praktijklessen door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met computers met specifieke softwarepakketten, lasercutters, 3D-printers, robotica …

Wat na 2A STEM-technieken: Mechanica - elektriciteit?

In de tweede graad kan je kiezen voor de studierichting Elektrotechnieken (dubbel – TSO) of één van onze andere richtingen uit de doorstroomgerichte (ASO) of dubbele finaliteit (TSO).

Onze aanpak

Onze school kiest niet voor vakken van één of meerdere lesuren, maar voor vakkenclusters. Door gebruik te maken van vakkenclusters winnen we lestijd, komen leerdoelen geïntegreerd aan bod en staat een kernteam van leercoaches garant voor je persoonlijke ontwikkeling.

Ben je sterk in wiskunde, dan bieden we je uitdagende wiskundige projecten aan. Heb je meer tijd nodig voor de leerdoelen natuurwetenschappen? Het kan, zolang je de leerdoelen maar bereikt! Maak kennis met onze pedagogische aanpak, Cognosco!

Elke leerling leert anders

Iedere leerling leert op een andere manier. In samenspraak met de leercoaches gaan we in het begin van het schooljaar op zoek naar de beste leerstrategie voor jou.

Afhankelijk van de leerdoelen en je leerstrategie ga je met taakbrieven aan de slag. Klassikale instructie en activerende werkvormen komen afwisselend aan bod. Zo stimuleren we je zelfstandigheid en het leren werken in groep. Op regelmatige basis krijg je feedback op je leerproces. We gaan steeds op zoek naar de juiste uitdaging voor jou. Hiernaast coachen ze je voortdurend in studiemethode, kritisch denken, gebruik van ICT…

Door onze aanpak hebben we niet enkel aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden, attitudes en 21ste-eeuwse competenties. Onze leerlingen bereiken hierdoor niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen.

Klasraad

Wij zetten als school sterk in op het emotioneel en sociaal welbevinden van elk kind. Tijdens onze wekelijkse klasraad staan we dan ook bewust stil bij deze nieuwe stap in je schoolcarrière. De leerlingen worden coöperatief betrokken bij de organisatie van de klas en de totstandkoming van de leefregels en afspraken.

Leerlingen leren tijdens deze klasraad om op een volwassen manier met elkaar in dialoog te gaan. We staan samen stil hoe we de klas en school een betere plaats voor iedereen kunnen maken.

Onderzoek

Tijdens onderzoek leg je samen met één van je leercoaches persoonlijke leerdoelen vast bovenop de basisdoelen. Wil je meer te weten komen over de Grieken en Romeinen of heb je altijd al willen onderzoeken hoe vulkanen werken?

Samen met je leercoach stel je een onderzoeksplan op om gestructureerd aan de slag te kunnen gaan. Onze leercoaches ondersteunen je door o.a. onderzoeksstrategieën aan te reiken, je kritisch te leren kijken naar bronnenmateriaal en je ICT-vaardigheden aan te leren. Via feedbackmomenten sturen we bij.

Elk onderzoek wordt afgesloten met een projectvoorstelling. Op deze manier kan je met trots je eigen projecten presenteren en andere leerlingen inspireren.

Burgerschap

Als GO!-school ligt actief burgerschap ons nauw aan het hart. Onze leercoaches stimuleren leerlingen om op een actieve manier vorm te geven aan de samenleving en aan hun plaats hierin. Kritisch denken, democratisch handelen en actief participeren aan onze maatschappij staan centraal!

Levensbeschouwing

Talentenschool Turnhout is een pluralistische school. Je kan op onze school kiezen uit verschillende levensbeschouwingen.

Eigen laptop in de klas

Als school willen we onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. Door onze innovatieve aanpak hebben we niet enkel aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden, attitudes en 21ste-eeuwse competenties. Onze leerlingen bereiken hierdoor niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen. De nieuwe eindtermen besteden bovendien extra aandacht aan het bereiken van digitale competenties bij alle leerlingen.

Vanaf schooljaar 2019-2020 starten alle leerlingen 1A met een eigen laptop in de klas (BYOD = Bring Your Own Device). Onze school werkt hiervoor samen met een externe firma. Moest je toch reeds over een eigen laptop beschikken, bekijken we graag samen of dit toestel voldoet aan de vereisten en binnen de school gebruikt kan worden.

Talentenschool Turnhout is niet blind voor de kosten die een schoolgaand kind met zich meebrengt. We vinden het als school onze verantwoordelijkheid om bewust om te gaan met kosten die we naar onze leerlingen doorrekenen en trachten deze ook zo beperkt mogelijk te houden, zonder in te boeten op het bereiken van de leerplandoelstellingen en het aanbieden van kwalitatief onderwijs voor iedereen.

We zijn er ons van bewust dat de aankoop van een laptop voor sommige ouders een verhoogde financiële drempel kan zijn. We gaan dan ook graag in gesprek met ouders waar nodig.

In onze informatiebrochure vind je de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Hiernaast voorzien we ook een handleiding bij de bestelling van de laptop (huur).

Wens je verder meer informatie? Neem gerust contact op met de school.

Dagindeling

Vanaf 8.00 u zijn de leerlingen welkom op onze school. Leerlingen kunnen hierbij kiezen om op de speelplaats te blijven, maar kunnen evenzeer reeds in stilte naar hun klaslokaal gaan (bv. om leerstof te herhalen, te lezen …).

Tijdens de middagpauze voorzien we voor de leerlingen middagactiviteiten zodanig dat ze elkaar beter kunnen leren kennen door sport, spel en ontspanning (bv. voetbal, crea, lezen, schaken, gezelschapsspelletjes, volksdans …).

Om 16.15 u (in uitzonderlijke gevallen om 15.25 u) eindigen de lessen. De leerlingen die wensen, kunnen tot 17.00 u deelnemen aan de naschoolse studie.

LesuurUren
18.20 - 9.10 u
29.10 - 10.00 u
pauze
310.15 - 11.05 u
411.05 - 11.55 u
middagpauze
512.45 - 13.35 u
613.35 - 14.25 u
pauze
714.35 - 15.25 u
815.25 - 16.15 u

Naschoolse studie

Tussen 15.25 u en 17.00 u bieden we naschoolse studie aan onder begeleiding van onze leercoaches. Dit is niet verplicht, maar wel handig voor leerlingen die nood hebben aan begeleiding bij hun huiswerk, op hun bus moeten wachten of ouders hebben die langer moeten werken.

‘Ik mag zelf kiezen of ik de instructiemomenten volg of de leerstof zelfstandig verwerk. Als ik nog moeite heb, volg ik de les. Lukt het al vlot, dan werk ik al verder en dat is veel fijner!‘

Nina, 12 jaar

Onze belofte

Talentenschool Turnhout kent een rijke geschiedenis met betrekking tot innovatief onderwijs. Net zoals de maatschappij evolueert, evolueert ook ons onderwijs mee. Zo zijn we reeds in 2009 gestart met onze innovatieve aanpak Cognosco.

Om ons innovatief onderwijs verder vorm te geven, baseren we onze aanpak steeds op praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke literatuur en kiezen we bewust voor datgene dat werkt. We bevragen op regelmatige basis ouders en leerlingen, nemen deel aan paralleltoetsen, monitoren slaagcijfers van onze oud-leerlingen en onderhouden nauwe contacten met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. We geven een kort overzicht:

‘Projectwerk vind ik altijd heel fijn. De afwisseling tussen samenwerken, alleen werken, opzoeken en iets maken, motiveert me. Binnen de cluster talen ben ik een uitblinker in Engels.‘

Marten, 13 jaar

Tevredenheid

De kwaliteit van onze school leer je in eerste instantie het best kennen door te praten met leerlingen en ouders van onze school. Zij zijn onze beste ambassadeurs! Uit een bevraging afgenomen in 2019 (ouders (op 100)) en in 2017 (leerlingen (op 5)) blijkt de algemene tevredenheid en het welbevinden op onze school beduidend hoog te liggen.

Effect talentmodules

We weten dat het maken van een studiekeuze voor leerlingen uit de lagere school vaak moeilijk is. Daarom kiezen we voor een brede eerste graad. In een bevraging afgenomen in 2018, geeft meer dan 50% van onze leerlingen in het eerste jaar aan dat het volgen van talentmodules een doorslag heeft gegeven bij het maken van een studiekeuze in het tweede jaar. We zien tevens een dalend effect op het aantal heroriënteringen.

Paralleltoetsen

Jaarlijks neemt onze school deel aan paralleltoetsen om het bereiken van de eindtermen in kaart te brengen. In schooljaar 2017-2018 scoorden onze leerlingen A-stroom beter op getoetste eindtermen wiskunde en beter op getoetste eindtermen techniek ten opzichte van andere secundaire scholen in Vlaanderen.

Hoger onderwijs en arbeidsmarkt

Jaarlijks ontvangen we van de verschillende hogescholen en universiteiten de eindresultaten van onze oud-leerlingen. Hieruit blijkt het succes van onze uitgebreide onderwijsloopbaanbegeleiding die reeds start vanaf het eerste jaar. Hiernaast stellen we vast dat onze TSO en BSO-leerlingen sterk gewild zijn op de arbeidsmarkt. Zo worden na afloop van stages vaak onmiddellijk vaste arbeidscontracten aangeboden.

Variate in werkvormen

Om onze aanpak wetenschappelijk te onderbouwen, baseren we ons onder andere op onderzoek van John Hattie (2009). In zijn onderzoek ‘Visible learning’ heeft hij 52.637 wereldwijde onderzoeken (ca. 240 miljoen leerlingen) gebundeld en onderzocht welke zaken het meeste effect hebben op het leren. Uit zijn onderzoek blijkt niet enkel directe instructie, maar ook o.a. sociaal leren, het geven van feedback, de relatie leraar-leerling en versnellen een gunstig effect te hebben op leren.

Onze leercoaches professionaliseren zich voortdurend en beperken zich dus niet enkel tot het instructief lesgeven, maar gaan voortdurend op zoek naar variatie in werkvormen en digitale hulpmiddelen om een maximaal leereffect te creëren.

Maatschappelijke tendensen

Volgens een rapport van het McKinsey Global Institute (2018) neemt tegen 2030 het belang exponentieel toe van:
• hogere cognitieve competenties zoals creatief en probleemoplossend denken;
• socio-emotionele competenties zoals samenwerken en initiatief nemen;
• digitale competenties zoals ICT-basisvaardigheid en programmeren.

Onze leercoaches zetten dus niet enkel in op vak– en praktijkkennis, maar ook op 21ste-eeuwse competenties.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is het verschil tussen onze aanpak en deze van andere scholen?

Onze leerlingen behalen op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, net zoals in andere scholen met een studieaanbod A-stroom. Inhoudelijk wordt dan ook dezelfde leerstof gezien met aanvulling van verdiepende doelstellingen die de leerlingen en leerkrachten zelf kunnen aanbrengen. De manier waarop deze leerstof wordt gezien is wél anders. In onze school gaan we voortdurend op zoek naar een balans tussen instructief lesgeven en zelfontdekkend leren. De leerlingen gaan na een klassikale uitleg vaak alleen of in groepjes zelfstandig onder begeleiding van hun leercoach op zoek naar antwoorden op vragen gerelateerd aan de leerstof. Dit verhoogt zowel de betrokkenheid, als de motivatie bij onze leerlingen. Ook de manier waarop onze leerlingen de leerstof verwerken is anders. Zo leggen onze leerlingen toetsen niet steeds op een klassieke manier af, maar moeten ze regelmatig op een creatieve manier tonen dat ze de leerstof onder de knie hebben (presentatie, poster …), leggen onze leerlingen regelmatig leerstof aan elkaar uit …

Verder zijn er nog enkele verschillen. Zo hebben onze leerlingen minder leercoaches en neemt een kernteam hen mee op pad in hun cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling. De leerlingen blijven voor veel vakken in hun eigen klaslokaal, waar de leerlingen ook een bakje hebben om hun cursussen in achter te laten.

Onze school heeft naast aandacht voor kennis, ook veel aandacht voor sociale, culturele en emotionele vaardigheden bij leerlingen. Zo bereiken we met onze leerlingen niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken zij na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen zoals probleemoplossend denken, samenwerken …

Ook het forum, de driedaagse en de klasraad komen enkel in onze school voor.

Wat is het voordeel van minder leercoaches?

De leercoaches TAAL en CULTUUR (Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis) heb je 10 u per week. Hiernaast heb je 10 u les van de leercoaches STEM (wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek).

Doordat de leercoaches veel in de klas komen, kennen ze de leerlingen beter. Zo kunnen ze beter inspelen op de sterktes en uitdagingen van de leerlingen. Er is ook een sterke vertrouwensband tussen leerling en leercoach. Hierdoor is de overgang van de lagere school naar het middelbaar kleiner.

Wat is het forum?

In januari en juni is er een forum. Leerlingen tonen tijdens het forum aan ouders, familie en vrienden wat ze het afgelopen half schooljaar geleerd hebben. Op een markt met kraampjes dagen de leerlingen de ouders uit in verschillende spelletjes, quizzen en leerrijke opdrachten.

Wat is de driedaagse?

Om de twee jaar gaan al onze leerlingen van onze 1ste graad op driedaagse. Deze duurt telkens drie dagen. De locatie is telkens op een andere plaats in België. De leerlingen bereiden zelf de activiteiten voor.