Studiedomein Economie en organisatie

Dollartekens in je ogen?

Ben je benieuwd naar de mechanismen die economie in gang zetten of ben je graag nauwkeurig bezig met cijfertjes, dan biedt het departement Economie en organisatie een deur naar jouw toekomst. Zowel de richting Economische wetenschappen (doorstroom), Economie (ASO), Bedrijf en organisatie (dubbel), Boekhouden-informatica (TSO) en Organisatie en logistiek (arbeid) en Kantoor (BSO) vind je terug in dit departement.

Je krijgt naast extra uren economie, handelsvakken of kantoor ook de kans om in leerbedrijven of miniondernemingen te werken aan je leidinggevende en marketing skills. Hierdoor haal je op het einde van je schoolloopbaan ook meteen het attest bedrijfsbeheer.

Start je in het 1ste of 2de jaar?

Onze school kiest voor een brede eerste graad, waardoor je na de lagere school nog geen studiekeuze hoeft te maken.

Wil je je talent verder ontdekken en wil je proeven van verschillende studiedomeinen? Kies dan voor 1A of 1A Cognosco Talent of 1B Talent (campus Boomgaard). Dankzij ons ruim aanbod aan talent- en praktijkmodules kan je proeven van het studiedomein Economie en organisatie en ontdekken waarin jij sterk bent!

Wil je Economie en organisatie volgen in het 2de jaar? Ontdek dan snel onze richting 2A of 2A Cognosco Economie en organisatie of 2B Economie en organisatie.

Ontdek onze talent- en praktijkmodules!

Ons aanbod vanaf het 3de jaar

Wanneer je start in dit departement beschik je idealiter over de volgende talenten:

Economische wetenschappen (doorstroom - ASO) 2e graad

Je hebt interesse in de economische werking van de maatschappij. Je kan logisch en kritisch denken. Je hebt ondernemingszin.

Economie (doorstroom - ASO) 3e graad

Je hebt interesse in de economische werking van de maatschappij. Je kan logisch en kritisch denken. Je hebt ondernemingszin.

Bedrijf en organisatie (dubbel - TSO) 2e graad

Je bent taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Economie en handel fascineren jou. Je werkt vlot met een computer.

Bedrijfsorganisatie en Boekhouden-informatica (dubbel - TSO) 3e graad

Je bent taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Economie en handel fascineren jou. Je werkt vlot met een computer.

Onthaal, organisatie en sales en Kantoor (arbeid - BSO) 3e graad

Jij bent taalvaardig en houdt van nauwkeurigheid. Jouw werktempo op de computer is zeer vlot. De economische wereld boeit jou.

Logistiek (BSO) 7e leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt

Jij bent taalvaardig en houdt van nauwkeurigheid. Jouw werktempo op de computer is zeer vlot. De economische wereld boeit jou. Je kan organiseren, werkt planmatig en ordelijk.

Onze lessentabellen

3-4 Economische wetenschappen (doorstroom - ASO))

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Economische wetenschappen - doorstroom3e jaar4e jaar
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde44
Biologie11
Fysica11
Chemie11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis en burgerschap22
Toegepaste informatica10
Artistieke expressie01
Specifiek gedeelte
Economie en bedrijfswetenschappen55
Informaticawetenschappen10
Keuzepakket 1: Duits of wiskunde02
Keuzepakket 2: Wetenschappen of kunstbeschouwing10
Totaal3232

5 Economie-wiskunde (doorstroom - ASO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Economie-wiskunde - doorstroom - 3e graad5e jaar6e jaar (vanaf 2024-2025)
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Biologie11
Fysica12
Chemie21
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competentie01
Specifiek gedeelte
Wiskunde77
Economie en bedrijfswetenschappen44
Informaticawetenschappen10
Totaal3232

5 Economie-moderne talen (doorstroom - ASO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Economie-moderne talen - doorstroom - 3e graad5e jaar6e jaar (vanaf schooljaar 2024-2025)
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Wiskunde33
Wiskunde: voorbereidende statistiek11
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competentie01
Specifiek gedeelte
Economie en bedrijfswetenschappen44
Nederlands44
Frans44
Engels33
Literatuurstudie10
Duits22
Spaans11
Totaal3232

6 Economie-wiskunde (ASO)

Locatie: campus Boomgaard

Economie-wiskunde - ASO - 3e graad6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Geschiedenis2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Wiskunde7
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Economie4
Talentmodules2
Totaal32

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting economie-wiskunde krijgt specifiek de talentmodules ‘Spaans’ en ‘mini-onderneming’. Via de mini-onderneming kunnen de leerlingen ook hun getuigschrift bedrijfsbeheer behalen.

6 Economie-moderne talen (ASO)

Locatie: campus Boomgaard

Economie-moderne talen - ASO - 3e graad6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Geschiedenis2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Economie4
Duits2
Uitdieping Frans-Engels2
Literatuurstudie1
Talentmodules2
Totaal32

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting economie-moderne talen krijgt specifiek de talentmodules ‘Spaans’ en ‘mini-onderneming’. Via de mini-onderneming kunnen de leerlingen ook hun getuigschrift bedrijfsbeheer behalen.

3-4 Bedrijf en organisatie (dubbel - TSO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Bedrijf en organisatie - dubbel3e jaar4e jaar
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Geschiedenis en burgerschap22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Toegepaste informatica10
Artistieke expressie01
Specifiek gedeelte
Economie21
Toegepaste economie78
Toegepaste informatica22
Nederlands11
Frans10
Engels01
Totaal3232

5 Bedrijfsorganisatie (dubbel - TSO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Bedrijf en organisatie - dubbel - 3e graad5e jaar6e jaar (vanaf 2024-2025)
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Wiskunde22
Wiskunde - financiële algebra11
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competentie 01
Specifiek gedeelte
Toegepaste economie99
Economie22
Toegepaste informatica11
Frans10
Engels10
Stage03
Totaal3234

6 Boekhouden-informatica (TSO)

Locatie: campus Boomgaard

Boekhouden-informatica TSO 3de graad6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Wiskunde4
Economie2
Stage boekhouding/toegepaste informatica3
Boekhouding4
Bedrijfseconomie3
Sociale wetgeving0
Fiscale wetgeving0
Burgerlijk handelsrecht0
Toegepaste informatica4
Talentmodules2
Totaal35

Leerlingen in de derde graad TSO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting Boekhouden-informatica krijgt specifiek de talentmodule ‘Spaans’.

3-4 Organisatie en logistiek (arbeid - BSO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Organisatie en logistiek - arbeid3e jaar4e jaar
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
PAV STEM44
PAV Taal en cultuur44
Specifiek gedeelte
Toegepaste economie 99
Toegepaste informatica33
Nederlands33
Frans22
Engels11
Totaal3232

5 Onthaal, organisatie en sales (arbeid - BSO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Onthaal, organisatie en sales - arbeid - 3e graad5e jaar6e jaar (vanaf 2024-2025)
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
PAV STEM33
PAV Taal en cultuur55
Specifiek gedeelte
Toegepaste economie74
Toegepaste informatica22
Nederlands21
Frans22
Engels11
Duits22
Stage48
Totaal3434

6 Kantoor (BSO)

Locatie: campus Boomgaard

Kantoor BSO 3e graad6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Engels 3
Frans3
Nederlands1
Boekhouden 2
Dactylografie/toegepaste informatica3
Kantoortechnieken2
Toegepaste economie2
Toegepaste informatica2
Stage kantoortechnieken 8
Totaal34

7 Logistiek (BSO - gericht op instroom arbeidsmarkt)

Locatie: campus Boomgaard

Logistiek BSO 7e jaar3e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken6
Engels2
Frans2
Toegepaste economie6
Stage toegepaste economie 14
Talentmodules2
Totaal36

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in dit departement afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies/werk te beginnen:

Economie (ASO - doorstroom)

 • bachelor/master toegepaste economische wetenschappen
 • handelsingenieur
 • bachelor/master bedrijfsmanagement
 • bachelor/master communicatiemanagement
 • bachelor/master netwerkeconomie
 • bachelor/master logistiek
 • bachelor/master multimedia en communicatietechnologie
 • bachelor/master informatiemanagement en systemen
 • bachelor/master toegepaste informatica
 • regentaat

Bedrijfsorganisatie en Boekhouden-informatica (TSO - dubbel)

 • Bachelor/Master Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Bachelor Bedrijfsmanagement
 • Bachelor Communicatiemanagement
 • Bachelor Netwerkeconomie
 • Bachelor Logistiek
 • Bachelor Multimedia en communicatietechnologie
 • Bachelor Informatiemanagement en – systemen
 • Bachelor Toegepaste informatica
 • Regentaat

Onthaal, organisatie en sales en Kantoor (BSO - arbeid)

 • Bediende aan het onthaal
 • Televerkoper
 • Secretariaatsmedewerker
 • Verkoper

Logistiek (BSO)

 • logistiek medewerker
 • magazijnbeheer
 • heftruckchauffeur