Studiedomein Maatschappij en welzijn

Geboeid door anderen

In het departement Maatschappij en welzijn verwachten we leerlingen die geven om anderen.

Ben je geïnteresseerd in hoe groepsdynamiek werkt, in de grote psychologische theorieën en hou je van kunst? Dan zit je met je keuze voor Humane wetenschappen (doorstroom en ASO) in dit departement helemaal juist.

Hou je meer van het praktischere werk en ben je geboeid door opvoeding en het gedrag van anderen, dan kan je kiezen voor Maatschappij en welzijn (dubbel) en Sociale en technische wetenschappen (TSO).

Wie zorgend van aard is, graag zijn handen uit de mouwen steekt en anderen helpt, zit helemaal op zijn plaats in de afdeling Zorg en welzijn (arbeid) en Verzorging (BSO).

Meet the student - Chloë

Start je in het 1ste of 2de jaar?

Onze school kiest voor een brede eerste graad, waardoor je na de lagere school nog geen studiekeuze hoeft te maken.

Wil je je talent verder ontdekken en wil je proeven van verschillende studiedomeinen? Kies dan voor 1A of 1A Cognosco Talent of 1B Talent (campus Boomgaard). Dankzij ons ruim aanbod aan talent- en praktijkmodules kan je proeven van het studiedomein Maatschappij en welzijn en ontdekken waarin jij sterk bent!

Wil je Maatschappij en welzijn volgen in het 2de jaar? Ontdek dan snel onze richting 2A of 2A Cognosco Maatschappij en welzijn of 2B Maatschappij en welzijn.

Ontdek onze talent- en praktijkmodules!

Ons aanbod vanaf het 3de jaar

Wanneer je start in dit departement beschik je idealiter over de volgende talenten:

Humane wetenschappen (ASO - doorstroom) 2e en 3e graad

Je bent een kritische leerling die openstaat voor mens en maatschappij. Je weet verantwoord om te gaan met de hoeveelheid informatie die op je afkomt en je weet deze kritisch te verwerken.

Maatschappij en welzijn (TSO - dubbel) 2e graad

Sociaal engagement zit in jouw bloed. Je bent bekommerd over gezondheid, zorg en welzijn van je medemens. Je bent geboeid door opvoeding en het gedrag van anderen.

Gezondheidszorg en Sociale en technische wetenschappen (dubbel - TSO) 3e graad

Je bent sterk in de wetenschappelijke vakken. Sociaal engagement zit in jouw bloed. Je bent handig in huishoudkundige technieken.

Zorg en welzijn (arbeid - BSO) 2e graad

Je bent sociaal. Huishoudkundige technieken beheers je vlot. Je hebt zin voor orde en netheid. Helpen is jouw tweede natuur.

Basiszorg en ondersteuning en Verzorging (arbeid - BSO) 3e graad

Sociaal engagement zit in jouw bloed. Je leert onder begeleiding omgaan met de oudere en jongere zorgvrager. Tijdens de stages pas je de technieken op de juiste manier toe.

Kinderzorg (BSO) 7e specialisatiejaar

Je specialiseert je in het verzorgen, het opvoeden en het animeren van de kleine mens tot 12 jaar. Na het zevende jaar behaal je een diploma secundair onderwijs en kan je eveneens verder studeren.

Thuis- en bejaardenzorg (BSO) 7e specialisatiejaar

In deze opleiding specialiseer je je in het verzorgen van volwassenen en gezinnen. Na het zevende jaar behaal je een diploma secundair onderwijs en kan je eveneens verder studeren.

Onze lessentabellen

3-4 Humane wetenschappen (doorstroom - ASO)

Locatie: campus Boomgaard

Humane wetenschappen - doorstroom2e graad
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Frans3
Engels3
Geschiedenis en burgerschap3
Wiskunde4
Biologie1
Fysica1
Chemie1
Aardrijkskunde1
Onderzoek2
Klasraad1
Specifiek gedeelte
Psychologie en sociologie3
Filosofie1
Kunstinitiatie1
Totaal32

5 Humane wetenschappen (doorstroom - ASO)

De nieuwe lessentabellen van het 5de jaar naar aanleiding van de modernisering SO zullen beschikbaar zijn vanaf april 2023.

Voor de lessentabel van het 5de jaar schooljaar 2022-2023 kan je je baseren op de lessentabel van het 6de jaar.

6 Humane wetenschappen (ASO)

Locatie: campus Boomgaard

Humane wetenschappen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Cultuurwetenschappen34
Gedragswetenschappen43
Kunst en maatschappij22
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting humane wetenschappen krijgt specifiek de talentmodules ‘hedendaagse filosofische denkers’, ‘psychologische en sociale kaders’, ‘statistiek’ en ‘vrijwilligerswerk’.

3-4 Maatschappij en welzijn (dubbel - TSO)

Locatie: campus Boomgaard

Maatschappij en welzijn - dubbel2e graad
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Frans2
Engels2
Geschiedenis en burgerschap2
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Onderzoek2
Klasraad1
Specifiek gedeelte
Pedagogie4
Gezondheid en welzijn: gezinstechnieken4
Indirecte zorg: gezinstechnieken3
Fysiologie en anatomie: natuurwetenschappen1
Totaal34

5 Gezondheidszorg (dubbel - TSO)

De nieuwe lessentabellen van het 5de jaar naar aanleiding van de modernisering SO zullen beschikbaar zijn vanaf april 2023.

Voor de lessentabel van het 5de jaar schooljaar 2022-2023 kan je je baseren op de lessentabel van het 6de jaar.

6 Sociale en technische wetenschappen (TSO)

Locatie: campus Boomgaard

Sociale en technische wetenschappen - TSO - 3de graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Nederlands33
Wiskunde22
Muzikale opvoeding2-
Plastische opvoeding-2
Huishoudkunde/opvoedkunde99
Toegepaste biologie22
Toegepaste chemie33
Toegepaste fysica11
Toegepaste economie22
Talentmodules22
Totaal3636

Leerlingen in de derde graad TSO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting Sociale en technische wetenschappen krijgt specifiek de talentmodules ‘hedendaagse filosofische denkers’, ‘psychologische en sociale kaders’, ‘statistiek’ en ‘vrijwilligerswerk’.

3-4 Zorg en welzijn (arbeid - BSO)

Locatie: campus Boomgaard

Zorg en welzijn - arbeid2e graad
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Engels2
Project algemene vakken5
Onderzoek2
Klasraad1
Specifiek gedeelte
Zorg voor voeding6
Zorg voor linnen en interieur: huishoudkunde4
Gezondheid en welzijn: verzorging3
Opvoedkunde4
Expressie3
Totaal34

5 Basiszorg en ondersteuning (arbeid - BSO)

De nieuwe lessentabellen van het 5de jaar naar aanleiding van de modernisering SO zullen beschikbaar zijn vanaf april 2023.

Voor de lessentabel van het 5de jaar schooljaar 2022-2023 kan je je baseren op de lessentabel van het 6de jaar.

6 Verzorging (BSO)

Locatie: campus Boomgaard

Verzorging - BSO - 3e graad1e jaar2e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Project algemene vakken44
Expressie22
Huishoudkunde33
Verzorging77
Opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde44
Stage huishoudkunde22
Stage opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde22
Stage verzorging66
Totaal3636

Kinderzorg (BSO) 7e jaar

Locatie: campus Boomgaard

Kinderzorg - BSO - 7e jaar1e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken6
Engels2
Expressie2
Praktijk opvoedkunde2
Praktijk verzorging1
Opvoedkunde4
Verzorging1
Stage verzorging/opvoedkunde4
Stage opvoedkunde6
Stage verzorging2
Totaal34

Thuis- en bejaardenzorg (BSO) 7e jaar

Locatie: campus Boomgaard

Thuis- en bejaardenzorg - BSO - 3e graad3e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken6
Engels2
Opvoedkunde3
Verzorging3
Huishoudkunde voeding2
Expressie2
Stage 12
Totaal34

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in dit departement afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies/werk te beginnen:

Humane wetenschappen (doorstroom - ASO)

 • bachelor/master psychologie
 • bachelor/master sociologie
 • bachelor/master orthopedagogie
 • bachelor/master pedagogie
 • regentaat

Gezondheidszorg en Sociale en technische wetenschappen (dubbel - TSO)

 • Leerkracht kleuteronderwijs
 • Leerkracht lager onderwijs
 • Regentaat
 • Bachelor orthopedagogie
 • Bachelor verpleegkunde
 • Opvoeder

Basiszorg en ondersteuning en Verzorging (arbeid - BSO)

 • Kinderverzorger
 • Verpleegkundige
 • Bejaardenverzorger