Studiedomein Maatschappij en welzijn

Geboeid door anderen

In het departement Maatschappij en welzijn verwachten we leerlingen die geven om anderen.

Ben je geïnteresseerd in hoe groepsdynamiek werkt, in de grote psychologische theorieën en hou je van kunst? Dan zit je met je keuze voor Humane wetenschappen (doorstroom en ASO) in dit departement helemaal juist.

Hou je meer van het praktischere werk en ben je geboeid door opvoeding en het gedrag van anderen, dan kan je kiezen voor Maatschappij en welzijn (dubbel) en Sociale en technische wetenschappen (TSO).

Wie zorgend van aard is, graag zijn handen uit de mouwen steekt en anderen helpt, zit helemaal op zijn plaats in de afdeling Zorg en welzijn (arbeid) en Verzorging (BSO).

Meet the student - Chloë

Start je in het 1ste of 2de jaar?

Onze school kiest voor een brede eerste graad, waardoor je na de lagere school nog geen studiekeuze hoeft te maken.

Wil je je talent verder ontdekken en wil je proeven van verschillende studiedomeinen? Kies dan voor 1A of 1A Cognosco Talent of 1B Talent (campus Boomgaard). Dankzij ons ruim aanbod aan talent- en praktijkmodules kan je proeven van het studiedomein Maatschappij en welzijn en ontdekken waarin jij sterk bent!

Wil je Maatschappij en welzijn volgen in het 2de jaar? Ontdek dan snel onze richting 2A of 2A Cognosco Maatschappij en welzijn of 2B Maatschappij en welzijn.

Ontdek onze talent- en praktijkmodules!

Ons aanbod vanaf het 3de jaar

Wanneer je start in dit departement beschik je idealiter over de volgende talenten:

Humane wetenschappen (ASO - doorstroom) 2e en 3e graad

Je bent een kritische leerling die openstaat voor mens en maatschappij. Je weet verantwoord om te gaan met de hoeveelheid informatie die op je afkomt en je weet deze kritisch te verwerken.

Maatschappij en welzijn (TSO - dubbel) 2e graad

Sociaal engagement zit in jouw bloed. Je bent bekommerd over gezondheid, zorg en welzijn van je medemens. Je bent geboeid door opvoeding en het gedrag van anderen.

Gezondheidszorg en Sociale en technische wetenschappen (dubbel - TSO) 3e graad

Je bent sterk in de wetenschappelijke vakken. Sociaal engagement zit in jouw bloed. Je bent handig in huishoudkundige technieken.

Zorg en welzijn (arbeid - BSO) 2e graad

Je bent sociaal. Huishoudkundige technieken beheers je vlot. Je hebt zin voor orde en netheid. Helpen is jouw tweede natuur.

Basiszorg en ondersteuning en Verzorging (arbeid - BSO) 3e graad

Sociaal engagement zit in jouw bloed. Je leert onder begeleiding omgaan met de oudere en jongere zorgvrager. Tijdens de stages pas je de technieken op de juiste manier toe.

Kinderzorg (BSO) 7e leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt

Je specialiseert je in het verzorgen, het opvoeden en het animeren van de kleine mens tot 12 jaar. Na het zevende jaar behaal je een diploma secundair onderwijs en kan je eveneens verder studeren.

Thuis- en bejaardenzorg (BSO) 7e leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt

In deze opleiding specialiseer je je in het verzorgen van volwassenen en gezinnen. Na het zevende jaar behaal je een diploma secundair onderwijs en kan je eveneens verder studeren.

Onze lessentabellen

3-4 Humane wetenschappen (doorstroom - ASO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Humane wetenschappen - doorstroom3e jaar4e jaar
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde44
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis en burgerschap22
Toegepaste informatica10
Artistieke expressie01
Specifiek gedeelte
Gedrags- en cultuurwetenschappen55
Filosofie21
Kunstinitiatie12
Totaal3232

5 Humane wetenschappen (doorstroom - ASO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Humane wetenschappen - doorstroom - 3e graad5e jaar6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Wiskunde: voorbereidende statistiek11
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competentie01
Specifiek gedeelte
Gedragswetenschappen33
Cultuurwetenschappen: maatschappijwetenschappen22
Filosofie22
Kunstinitiatie22
Artistieke expressie10
Totaal3132

6 Humane wetenschappen (ASO)

Locatie: campus Boomgaard

Humane wetenschappen - ASO - 3e graad6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Geschiedenis2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Cultuurwetenschappen4
Gedragswetenschappen3
Kunst en maatschappij2
Talentmodules2
Totaal32

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting humane wetenschappen krijgt specifiek de talentmodules ‘hedendaagse filosofische denkers’, ‘psychologische en sociale kaders’, ‘statistiek’ en ‘vrijwilligerswerk’.

3-4 Maatschappij en welzijn (dubbel - TSO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Maatschappij en welzijn - dubbel3e jaar4e jaar
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Geschiedenis en burgerschap22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Toegepaste informatica10
Artistieke expressie01
Specifiek gedeelte
Opvoedkunde en toegepaste psychologie55
Verzorging en toegepaste biologie44
Indirecte zorg en voeding44
Totaal3232

5 Gezondheidszorg (dubbel - TSO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Gezondheidszorg - dubbel - 3e graad5e jaar6e jaar (vanaf 2024-2025)
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Wiskunde22
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competentie 01
Specifiek gedeelte
Verzorging en toegepaste biologie77
Opvoedkunde en toegepaste psychologie33
Indirecte verzorging en voeding22
Expressie10
Stage44
Totaal3434

6 Sociale en technische wetenschappen (TSO)

Locatie: campus Boomgaard

Sociale en technische wetenschappen - TSO - 3de graad6e jaar
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Nederlands3
Wiskunde2
Muzikale opvoeding-
Plastische opvoeding2
Huishoudkunde/opvoedkunde9
Toegepaste biologie2
Toegepaste chemie3
Toegepaste fysica1
Toegepaste economie2
Talentmodules2
Totaal36

Leerlingen in de derde graad TSO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting Sociale en technische wetenschappen krijgt specifiek de talentmodules ‘hedendaagse filosofische denkers’, ‘psychologische en sociale kaders’, ‘statistiek’ en ‘vrijwilligerswerk’.

3-4 Zorg en welzijn (arbeid - BSO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Zorg en welzijn - arbeid3e jaar4e jaar
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
PAV STEM44
PAV Taal en cultuur44
Specifiek gedeelte
Indirecte verzorging: zorg voor interieur en linnen55
Zorg voor voeding: maaltijdzorg55
Opvoedkunde: pedagogisch handelen en samenleving66
Verzorging: gezondheid en samenleving22
Expressie22
Totaal3434

5 Basiszorg en ondersteuning (arbeid - BSO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Basiszorg en ondersteuning - arbeid - 3e graad5e jaar6e jaar (vanaf 2024-2025)
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
PAV STEM33
PAV Taal en cultuur55
Specifiek gedeelte
Indirecte verzorging22
Zorg voor voeding22
Opvoedkunde33
Verzorging44
Expressie11
Stage88
Totaal3434

6 Verzorging (BSO)

Locatie: campus Boomgaard

Verzorging - BSO - 3e graad6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Engels2
Project algemene vakken4
Expressie2
Huishoudkunde3
Verzorging7
Opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde4
Stage huishoudkunde2
Stage opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde2
Stage verzorging6
Totaal36

7 Kinderzorg (BSO - gericht op instroom arbeidsmarkt)

Locatie: campus Boomgaard

Kinderzorg - BSO - 7e jaar1e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken6
Engels2
Expressie2
Praktijk opvoedkunde2
Praktijk verzorging1
Opvoedkunde4
Verzorging1
Stage verzorging/opvoedkunde4
Stage opvoedkunde6
Stage verzorging2
Totaal34

7 Thuis- en bejaardenzorg (BSO - gericht op instroom arbeidsmarkt)

Locatie: campus Boomgaard

Thuis- en bejaardenzorg - BSO - 3e graad3e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken6
Engels2
Opvoedkunde3
Verzorging3
Huishoudkunde voeding2
Expressie2
Stage 12
Totaal34

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in dit departement afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies/werk te beginnen:

Humane wetenschappen (doorstroom - ASO)

 • bachelor/master psychologie
 • bachelor/master sociologie
 • bachelor/master orthopedagogie
 • bachelor/master pedagogie
 • regentaat

Gezondheidszorg en Sociale en technische wetenschappen (dubbel - TSO)

 • Leerkracht kleuteronderwijs
 • Leerkracht lager onderwijs
 • Regentaat
 • Bachelor orthopedagogie
 • Bachelor verpleegkunde
 • Opvoeder

Basiszorg en ondersteuning en Verzorging (arbeid - BSO)

 • Kinderverzorger
 • Verpleegkundige
 • Bejaardenverzorger