Technologische wetenschappen

Technologische wetenschappen en Industriële wetenschappen (STEM)

Onze richting Technologische en Industriële wetenschappen werd de laatste jaren helemaal hervormd. Door de overlappingen in lessenroosters fysica, chemie, mechanica en elektriciteit eruit te halen ontstaat er meer ruimte om echt aan de slag te gaan. Want niets motiveert leerlingen beter dan zelf te ervaren waarvoor ze hun wiskunde en wetenschappen nodig hebben (STEM). De werking van een alternator is niet zo interessant op zich, totdat je weet dat je er windmolens mee kan laten draaien. Exponentiële functies zijn heel theoretisch totdat leerlingen er zelf de afname van de werking van medicijnen mee kunnen berekenen.

In de talenmodules van de eerste graad kunnen leerlingen doelbewust STEM-modules kiezen die zorgen dat leerlingen weten waarom ze iets leren en waarin ze uitgedaagd worden zelf oplossingen te vinden en de theorie erachter toe te passen.

In de tweede graad starten we in het derde jaar Technologische wetenschappen, in samenwerking met de KU Leuven, een STEM-vak op waarin wiskunde, fysica en engineerings-uitdagingen zorgen dat leerlingen de leerstof écht beheersen.

Infodagen Ik wil nu INSCHRIJVEN!

Meet the student - Thieme

Onze lessentabellen

3-4 Technologische wetenschappen (doorstroom - TSO)

Locatie: campus Zenit

Technologische wetenschappen - doorstroom3e jaar4e jaar
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Frans33
Engels33
Geschiedenis en burgerschap33
Wiskunde44
Biologie11
Fysica11
Chemie11
Aardrijkskunde11
Onderzoek22
Klasraad11
Specifiek gedeelte
Engineering - mechanica32
Engineering - elektriciteit23
STEM-technieken22
Gevorderde wiskunde11
Totaal3535

5 Technologische wetenschappen en engineering (doorstroom - TSO)

De nieuwe lessentabellen van het 5de jaar naar aanleiding van de modernisering SO zullen beschikbaar zijn vanaf april 2023.

Voor de lessentabel van het 5de jaar schooljaar 2022-2023 kan je je baseren op de lessentabel van het 6de jaar.

6 Industriële wetenschappen (TSO)

Locatie: campus Zenit

Industriële wetenschappen STEM - TSO - 3e graad1e jaar2e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen11
Geschiedenis11
Engels22
Frans22
Nederlands33
Wiskunde66
Toegepaste chemie21
Toegepaste fysica21
Industriële ICT22
Elektriciteit55
Mechanica44
Stage elektriciteit/elektronica/mechanica02
Talentmodules STEM22
Totaal3636

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in dit departement afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies te beginnen:

  • Industrieel ingenieur
  • Ingenieurswetenschappen
  • Bachelor informatica
  • Bachelor elektriciteit