Technologische wetenschappen

Technologische wetenschappen en Industriële wetenschappen (STEM)

Onze richting Technologische en Industriële wetenschappen werd de laatste jaren helemaal hervormd. Door de overlappingen in lessenroosters fysica, chemie, mechanica en elektriciteit eruit te halen ontstaat er meer ruimte om echt aan de slag te gaan. Want niets motiveert leerlingen beter dan zelf te ervaren waarvoor ze hun wiskunde en wetenschappen nodig hebben (STEM). De werking van een alternator is niet zo interessant op zich, totdat je weet dat je er windmolens mee kan laten draaien. Exponentiële functies zijn heel theoretisch totdat leerlingen er zelf de afname van de werking van medicijnen mee kunnen berekenen.

In de talenmodules van de eerste graad kunnen leerlingen doelbewust STEM-modules kiezen die zorgen dat leerlingen weten waarom ze iets leren en waarin ze uitgedaagd worden zelf oplossingen te vinden en de theorie erachter toe te passen.

In de tweede graad starten we in het derde jaar Technologische wetenschappen, in samenwerking met de KU Leuven, een STEM-vak op waarin wiskunde, fysica en engineerings-uitdagingen zorgen dat leerlingen de leerstof écht beheersen.

Infodagen Ik wil nu INSCHRIJVEN!

Meet the student - Thieme

Onze lessentabellen

3-4 Technologische wetenschappen (doorstroom - TSO)

Locatie: campus Zenit

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Technologische wetenschappen - doorstroom3e jaar4e jaar
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Geschiedenis en burgerschap22
Wiskunde55
Biologie11
Fysica11
Chemie11
Aardrijkskunde11
Toegepaste informatica10
Artistieke expressie01
Specifiek gedeelte
Engineering - elektriciteit32
Engineering - mechanica23
Project STEM-engineering en informaticawetenschappen33
Totaal3434

5 Technologische wetenschappen en engineering (doorstroom - TSO)

Locatie: campus Zenit

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Technologische wetenschappen en engineering - doorstroom - 3e graad5e jaar6e jaar (vanaf schooljaar 2024-2025)
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels22
Frans22
Biologie11
Fysica11
Chemie11
Geschiedenis en burgerschap22
Aardrijkskunde11
Economie01
Specifiek gedeelte
Wiskunde77
Engineering: elektriciteit32
Engineering: mechanica23
Project STEM-engineering en informaticawetenschappen43
Totaal3434

6 Industriële wetenschappen (TSO)

Locatie: campus Zenit

Industriële wetenschappen STEM - TSO - 3e graad6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen1
Geschiedenis1
Engels2
Frans2
Nederlands3
Wiskunde6
Toegepaste chemie1
Toegepaste fysica1
Industriële ICT2
Elektriciteit5
Mechanica4
Stage elektriciteit/elektronica/mechanica2
Talentmodules STEM2
Totaal36

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in dit departement afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies te beginnen:

  • Industrieel ingenieur
  • Ingenieurswetenschappen
  • Bachelor informatica
  • Bachelor elektriciteit