Wetenschappen-wiskunde STEM

Wetenschappen-wiskunde STEM (ASO)

Profiel

Wanneer je start in onze derde graad Wetenschappen-wiskunde STEM (ASO) beschik je idealiter over de volgende talenten:

Je bent wetenschappelijk geïnteresseerd. Je houdt ook van wiskunde, want in de studierichtingen wetenschappen is een stevige wiskundige basis onmisbaar. Je hebt interesse voor de wereld om je en wil de achtergrond van deze natuurlijke processen kennen. Hiervoor kan je goed oplossend nadenken.

Meet the student - Thieme

STEM

Door de samenwerking tussen campus Boomgaard en campus Zenit beschikken we over de ideale infrastructuur om STEM-onderwijs aan te bieden. Onze leerlingen volgen het STEM-vak op campus Zenit, gezien deze campus beschikt over de meest krachtige leeromgeving (lasercutters, 3D-printers, plotters…). We geloven er sterk in dat de samenwerking tussen leerlingen ASO en Industriële wetenschappen TSO met een stevig pakket wiskunde een win-winsituatie is waarbij beiden elkaar versterken. Bovendien kiezen we bewust voor co-teaching, twee leerkrachten die tegelijk het STEM-vak geven. Eén leerkracht met expertise in wiskunde en fysica en één leerkracht die een technische achtergrond heeft. We zijn hierin dan ook uniek in Turnhout!

Lees hier meer over onze kwaliteitsvolle STEM-aanpak.

Onze lessentabel

5 Wetenschappen-wiskunde STEM

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Wetenschappen-wiskunde - doorstroom - 3e graad5e jaar6e jaar (vanaf 2024-2025)
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Economische en financiële competentie 01
Specifiek gedeelte
Wiskunde77
Biologie22
Fysica22
Chemie22
Aardrijkskunde11
Project STEM: onderzoeksvaardigheden wetenschappen22
Informaticawetenschappen10
Totaal3232

6 Wetenschappen-wiskunde STEM

Locatie: campus Boomgaard

Wetenschappen-wiskunde STEM - ASO - 3e graad6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Geschiedenis2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Wiskunde7
Biologie2
Chemie2
Fysica2
Aardrijkskunde2
Talentmodules2
Totaal32

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting wetenschappen-wiskunde krijgt specifiek de talentmodule ‘STEM‘.

Wat nadien?

Wanneer je in onze derde graad Wetenschappen-wiskunde STEM (ASO) afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies te beginnen.

Professionele bachelors:
 • Agro- en biotechnologie
 • Autotechnologie
 • Voedings- en dieetkunde
 • Vroedkunde
 • Verpleegkunde
 • Biomedische laboratoriumtechnologie
 • Chemie
 • Logopedie en audiologie
 • Optiek en optometrie
 • Ergotherapie
 • Orthopedagogie
 • Sociaal werk
 • Toegepaste psychologie
 • Bedrijfsmanagement
 • Communicatiemanagement
Academische bachelors:
 • Geneeskunde
 • Wiskunde
 • Ingenieurswetenschappen
 • Industriële wetenschappen
 • Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
 • Geografie
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Productontwikkeling
 • Interieurarchitectuur
 • Architectuur
 • Logopedische en audiologische wetenschappen
 • Pedagogische wetenschappen
 • Politieke wetenschappen en sociologie
 • Psychologie