Latijn-moderne talen

Latijn-moderne talen (ASO)

Profiel

Wanneer je start in onze derde graad Latijn-moderne talen (ASO) beschik je idealiter over de volgende talenten:

Je hebt interesse voor de Romeinse taal, cultuur en literatuur en wil je verdiepen in grammatica en vocabularium.

Je hebt ‘feeling’ voor de spraakkunst van de verschillende moderne vreemde talen en bent bereid om je ‘vocabulaire’ te studeren. BBC & La Une zijn geen onbekenden voor je. Je werkt elke dag aan je talen en streeft het niveau van een ’native speaker’ na.

Onze lessentabel

5 Latijn-moderne talen

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Latijn-moderne talen - doorstroom - 3e graad5e jaar6e jaar (vanaf schooljaaar 2024-2025)
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Wiskunde33
Wiskunde: voorbereidende statistiek11
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competentie01
Specifiek gedeelte
Latijn44
Nederlands44
Frans44
Engels33
Literatuurstudie10
Duits22
Spaans11
Totaal3232

6 Latijn-moderne talen

Locatie: campus Boomgaard

Latijn-moderne talen - ASO - 3e graad6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Geschiedenis2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Latijn4
Duits2
Uitdieping Frans-Engels2
Literatuurstudie1
Talentmodules2
Totaal32

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting Latijn-moderne talen krijgt specifiek de talentmodule ‘Spaans’.

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in onze derde graad Latijn-moderne talen (ASO) afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies te beginnen.

Professionele bachelors:
 • Leerkracht lager onderwijs
 • Leerkracht secundair onderwijs
 • Communicatiemanagement
 • Journalistiek
 • Logopedie en audiologie
 • Verpleegkunde
Academische bachelors:
 • Communicatiewetenschappen
 • Taal- en letterkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Criminologische wetenschappen
 • Geschiedenis
 • Pedagogische wetenschappen
 • Psychologie
 • Rechten