Latijn-moderne talen

Latijn-moderne talen (ASO)

Profiel

Wanneer je start in onze derde graad Latijn-moderne talen (ASO) beschik je idealiter over de volgende talenten:

Je hebt interesse voor de Romeinse taal, cultuur en literatuur en wil je verdiepen in grammatica en vocabularium.

Je hebt ‘feeling’ voor de spraakkunst van de verschillende moderne vreemde talen en bent bereid om je ‘vocabulaire’ te studeren. BBC & La Une zijn geen onbekenden voor je. Je werkt elke dag aan je talen en streeft het niveau van een ’native speaker’ na.

Onze lessentabel

5 Latijn-moderne talen

De nieuwe lessentabellen van het 5de jaar naar aanleiding van de modernisering SO zullen beschikbaar zijn vanaf april 2023.

Voor de lessentabel van het 5de jaar schooljaar 2022-2023 kan je je baseren op de lessentabel van het 6de jaar.

6 Latijn-moderne talen

Locatie: campus Boomgaard

Latijn-moderne talen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Latijn44
Duits22
Uitdieping Frans-Engels22
Literatuurstudie11
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting Latijn-moderne talen krijgt specifiek de talentmodule ‘Spaans’.

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in onze derde graad Latijn-moderne talen (ASO) afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies te beginnen.

Professionele bachelors:
 • Leerkracht lager onderwijs
 • Leerkracht secundair onderwijs
 • Communicatiemanagement
 • Journalistiek
 • Logopedie en audiologie
 • Verpleegkunde
Academische bachelors:
 • Communicatiewetenschappen
 • Taal- en letterkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Criminologische wetenschappen
 • Geschiedenis
 • Pedagogische wetenschappen
 • Psychologie
 • Rechten