Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen

Geboeid door anderen

In het departement Sociale wetenschappen verwachten we leerlingen die geven om anderen. Ben je geïnteresseerd in hoe groepsdynamiek werkt, in de grote psychologische theorieën en hou je van kunst?

Dan zit je met je keuze voor Humane wetenschappen (ASO) in dit departement helemaal juist.

Hou je meer van het praktischere werk, met een wetenschappelijkere inslag, dan kan je kiezen voor Sociale en technische wetenschappen (TSO). Wie zorgend van aard is, graag met zijn handen werkt en anderen helpt, zit helemaal op zijn plaats in de afdeling Verzorging (BSO).

Meet the student - Chloë

Profiel Sociale wetenschappen

Wanneer je start in dit departement beschik je idealiter over de volgende talenten:

Humane wetenschappen (ASO) 2e en 3e graad

Je bent een kritische leerling die openstaat voor mens en maatschappij. Je weet verantwoord om te gaan met de hoeveelheid informatie die op je afkomt en je weet deze kritisch te verwerken.

Sociale en technische wetenschappen (TSO) 2e en 3e graad

Je bent sterk in de wetenschappelijke vakken. Sociaal engagement zit in jouw bloed. Je bent handig in huishoudkundige technieken.

Verzorging - voeding (BSO) 2e graad

Je bent sociaal. Huishoudkundige technieken beheers je vlot. Je hebt zin voor orde en netheid. Helpen is jouw tweede natuur.

Verzorging (BSO) 3e graad

Sociaal engagement zit in jouw bloed. Je leert onder begeleiding omgaan met de oudere en jongere zorgvrager. Tijdens de stages pas je de technieken op de juiste manier toe.

Kinderzorg (BSO) 7e jaar

Je specialiseert je in het verzorgen, het opvoeden en het animeren van de kleine mens tot 12 jaar. Na het zevende jaar behaal je een diploma secundair onderwijs en kan je eveneens verder studeren.

Thuis- en bejaardenzorg (BSO) 7e jaar

In deze opleiding specialiseer je je in het verzorgen van volwassenen en gezinnen. Na het zevende jaar behaal je een diploma secundair onderwijs en kan je eveneens verder studeren.

Onze lessentabellen

Humane wetenschappen (ASO) 2e graad

Locatie: campus Boomgaard

Humane wetenschappen - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Cultuurwetenschappen22
Gedragswetenschappen22
Kunstinitiatie11
Onderzoeken met ICT11
Talentmodules22
Totaal3232

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Humane wetenschappen (ASO) 3e graad

Locatie: campus Boomgaard

Humane wetenschappen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Cultuurwetenschappen34
Gedragswetenschappen43
Kunst en maatschappij22
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting humane wetenschappen krijgt specifiek de talentmodules ‘hedendaagse filosofische denkers’, ‘psychologische en sociale kaders’, ‘statistiek’ en ‘vrijwilligerswerk’.

Sociale en technische wetenschappen (TSO) 2e graad

Locatie: campus Boomgaard

Sociale en technische wetenschappen - TSO - 2de graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Nederlands44
Wiskunde33
Muzikale opvoeding11
Plastische opvoeding11
Huishoudkunde/opvoedkunde77
Toegepaste natuurwetenschappen66
Talentmodules22
Totaal3535

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Sociale en technische wetenschappen (TSO) 3e graad

Locatie: campus Boomgaard

Sociale en technische wetenschappen - TSO - 3de graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Nederlands33
Wiskunde22
Muzikale opvoeding2-
Plastische opvoeding-2
Huishoudkunde/opvoedkunde99
Toegepaste biologie22
Toegepaste chemie33
Toegepaste fysica11
Toegepaste economie22
Talentmodules22
Totaal3636

Leerlingen in de derde graad TSO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting Sociale en technische wetenschappen krijgt specifiek de talentmodules ‘hedendaagse filosofische denkers’, ‘psychologische en sociale kaders’, ‘statistiek’ en ‘vrijwilligerswerk’.

Verzorging - voeding (BSO) 2e graad

Locatie: campus Boomgaard

Verzorging - voeding - BSO - 2de graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken66
Engels22
Muzikale opvoeding11
Plastische opvoeding22
Huishoudkunde/gezinstechnieken1111
Huishoudkunde/voeding88
Totaal3434

Verzorging (BSO) 3e graad

Locatie: campus Boomgaard

Verzorging - BSO - 3e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Project algemene vakken44
Expressie22
Huishoudkunde33
Verzorging77
Opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde44
Stage huishoudkunde22
Stage opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde22
Stage verzorging66
Totaal3636

Kinderzorg (BSO) 7e jaar

Locatie: campus Boomgaard

Kinderzorg - BSO - 7e jaar1e jaar
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken6
Engels2
Expressie2
Praktijk opvoedkunde2
Praktijk verzorging1
Opvoedkunde4
Verzorging1
Stage verzorging/opvoedkunde4
Stage opvoedkunde6
Stage verzorging2
Totaal34

Thuis- en bejaardenzorg (BSO) 7e jaar

Locatie: campus Boomgaard

Thuis- en bejaardenzorg - BSO - 3e graad3e jaar
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken6
Engels2
Opvoedkunde3
Verzorging3
Huishoudkunde voeding2
Expressie2
Stage 12
Totaal34

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in dit departement afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies/werk te beginnen:

Humane wetenschappen (ASO)
 • bachelor/master psychologie
 • bachelor/master sociologie
 • bachelor/master orthopedagogie
 • bachelor/master pedagogie
 • regentaat
Sociale en technische wetenschappen (TSO)
 • Leerkracht kleuteronderwijs
 • Leerkracht lager onderwijs
 • Regentaat
 • Bachelor orthopedagogie
 • Bachelor verpleegkunde
 • Opvoeder
Verzorging (BSO)
 • Kinderverzorger
 • Verpleegkundige
 • Bejaardenverzorger